Hallitus on antanut lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Esityksestä, josta on kerrottu aiemmin poikkeustoimien julkaisun yhteydessä, tiedotti torstaina oikeusministeriö.

Tiedotteen mukaan koronavirusepidemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, ”joka ei kutenkaan useimpien osalta jää pysyväksi”. Lakiesityksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista.

”Niin sanottuja turhia konkursseja tulee nyt välttää. Osa elinkelpoisista ja hyvin voivista yrityksistä on koronavirusepidemian takia joutunut tilapäisiin maksuvaikeuksiin, mikä tavallisesti voisi johtaa konkurssiin. Nyt tehtävillä muutoksilla annamme yrityksille aikaa selviytyä haastavien aikojen yli ilman, että yritystoimintaa täytyy lopettaa”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoo tiedotteessa.

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen.

”Lakimuutoksen myötä näin ei enää käy. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi jatkossa tehdä konkurssihakemuksen.”

”Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoittavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Näin varmistetaan, että velkojat eivät käytä konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia yrityksiltä, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin”, ministeriö tiedottaa.

Laki tulee voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 31.10.2020 saakka.

Uusi tuki vireillä

Lisäksi hallitus esittää koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville väliaikaista tukea.

”Ansionmenetystä korvattaisiin silloin, kun vanhempi jää palkatta kotiin hoitamaan lasta epidemian aikana. Ansionmenetystä korvattaisiin myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen”, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Tuki korvaisi vanhemman ansionmenetystä ja turvaisi toimeentuloa silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1-3 vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti. Tukeen olisi oikeutettu myös erityisen tuen tarpeessa olevan oppilaan sekä pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen piirissä olevan oppilaan vanhempi.

Tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea on tarkoitus maksaa 16.3. lähtien poikkeusolojen ajan.

Korvausta maksettaisiin, jos ansionmenetystä ei korvata muun lain, kuten tartuntatautilain, nojalla. Korvauksen saaminen edellyttäisi työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta palkattomasta poissaolosta, tiedotteessa kerrotaan.

"Ihmisten toimeentulon turvaaminen kriisin keskellä on hallituksen keskeisiä tavoitteita. Tällä esityksellä pyritään parantamaan rajoittamistoimien takia työstä pois jääneiden ihmisten ja perheiden taloudellista tilannetta”, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) tiedotteessa.

Tukeen varataan kokonaisuudessaan 94 miljoonaa euroa. Etuuden rahoittaisi valtio.