Hallitus tehostaa ylivelkaantumisen hoitamista ohjaamalla lisärahaa talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velallisten neuvotaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen. Linjauksista päätettiin budjettiriihessä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoo pitävänsä tärkeänä, että samanaikaisesti ehkäistään ylivelkaantumista ja parannetaan jo velkaantuneiden asemaa.

Talous- ja velkaneuvonnassa tulee työskentelemään 175 henkilöä, jotka sijoitetaan kaikkiin 23 oikeusaputoimistoon. Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät oikeusaputoimistoihin vuoden 2019 alussa.

Lainsäädäntömuutosten lisäksi hallitus kohdistaa lisäresursseja ylivelkaantuneiden auttamiseen. Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoo pitävänsä tärkeänä, että samanaikaisesti ehkäistään ylivelkaantumista ja parannetaan jo velkaantuneiden asemaa.

"Talous- ja velkaneuvonnan resursseja lisätään kolmella miljoonalla eurolla kuluvan vuoden tasoon nähden. Tällä turvataan palvelun alueellinen saatavuus ja lisätään yhteistyötä velkaongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Myös talous- ja velkaneuvonnan sähköisen asioinnin palvelua kehitetään", Häkkänen sanoo.

Ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi tuomioistuimille osoitetaan 2 miljoonan euron lisämääräraha velkomisasioiden jouhevaan käsittelyyn.

Myös ulosottolaitokselle lisätään miljoona euroa velallisten neuvonnan tehostamiseen.

"Lisäyksillä voidaan kohdistaa tuomioistuinkäsittelyyn ja ylivelkaantuneiden neuvontaan yhteensä 50 henkilötyövuotta", Häkkänen sanoo.

Rangaistuspaketti syksyllä eduskuntaan

Häkkänen on laatinut myös paketin rangaistusten kiristämiseksi. Lainsäädäntöesitykset tuodaan eduskuntaan syksyn aikana.

Vuoden 2019 talousarvioesitykseen kuuluvat esitykset ehdollista vankeutta sekä ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten tiukentamiseksi. Lisäksi rangaistusten kiristykseen liittyy, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään ja rikosten uusijoiden rangaistuksia tiukennetaan ensikertalaisuussäännöstä muuttamalla.

Ehdollinen vankeus ankaroituu oheisseuraamuksella, väkivaltarikosvankien riskiarviota lisätään vapauttamisen yhteydessä ja sakon muuntorangaistus palautetaan.

"Ehdollisen vankeuden oheisseuraamukseksi säädetään valvonta myös 21 täyttäneille rikoksentekijöille. Ehdonalaista vapauttamista koskevia säännöksiä on tarkoitus muuttaa siten, että lievempiä ehdonalaisen vapauden määräosia sovellettaisiin vain, jos vanki ei ole rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana suorittanut rangaistusta vankilassa. Nykyisin sääntönä on kolmen vuoden aika", Häkkänen sanoo.

Rikosseuraamuslaitokselle aiheutuu muutoksista vuonna 2019 lisämenoja, joihin ehdotetaan 1,8 miljoonan euron rahoitusta.