Suomen koronavirustoimissa käyttöön otetun hybridistrategian tavoitteena on epidemian tehokas hillitseminen ”mahdollisimman vähän ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa ja perusoikeuksien toteutumista haittaavasti”. Näin linjaa hallitus periaatepäätöksessä, joka hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa keskiviikkona.