Hallitus esittää tartuntatautilakiin väliaikaisesti voimassa olevaa pykälää 48 a. Sen tavoitteena on suojata koronataudin seurauksille alttiiden potilaiden henkeä ja terveyttä.