Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen arvostelee viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) hallituksen alkoholipolitiikkaa.