Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY vastustavat kiivaasti hallituksen esittämää muutosta työssäoloehdon kertymiseen palkkatuetusta työstä. Myös Kuntaliitto ja TE-toimistot vastustavat muutosta, koska se aiheuttaisi kunnille hankaluuksia ja lisää byrokratiaa.