Ammattiyhdistysliikkeen uhkaamat työmarkkinatoimet ajoittunevat loka-marraskuulle. Lokakuun aikana hallituksen ja osin kolmikannan näpeissä olevat kolme tunteita herättävää uudistusta saavat ehkä jo ratkaisevan muotonsa.