Hallituksen viime vuonna perustama lainsäädännön arviointineuvosto kritisoi hallituksen esitysluonnosten vaikutusten arviointia puutteelliseksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksiin tulisi lisätä etenkin määrällisiä arvioita vaikutuksista.

Lainsäädännön arviointineuvosto otti käsiteltäväksi 21 hallituksen esitysluonnosta vuonna 2016. Vuoden 2016 loppuun mennessä valmistui 12 lausuntoa.

–Lainvalmistelun taso on Suomessa lähtökohtaisesti hyvä, mutta vaikutusten arviointeja on syytä parantaa. Lainsäädännön arviointineuvosto arvioi, että vaikutusten arviointi on ollut puutteellista merkittävässä osassa sen arvioimissa hallituksen esitysluonnoksissa, neuvosto toteaa tiedotteessa.

–Joidenkin yksittäisten esitysluonnosten vaikutusten arvioinnit ovat olleet kohtalaisen hyviä. Vaikutusten arvioinneista puuttuvat toistuvasti määrälliset arviot. Vaikutusarvioita esitetään usein vain laadullisesti, jolloin olennaisimmat kustannukset ja hyödyt jäävät epäselviksi. Esitysluonnoksesta ei yleensä selviä, ylittävätkö lain hyödyt siitä aiheutuvat kustannukset.

Arviointineuvoston lausunnot kohdistuivat seitsemän eri ministeriön valmistelemiin esitysluonnoksiin, joukossa oli sekä laajoja että suppeampia esitysluonnoksia. Neuvoston lausuntojen mediaanikäsittelyaika oli selvästi alle kaksi viikkoa.

Toimenpiteitä ei perustella

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että useissa hallituksen esitysluonnoksissa ei perustella valittuja toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Esitysluonnoksissa tulisi vaihtoehtojen vertailun avulla kyetä osoittamaan, miksi esitettävät toimenpiteet olisivat paras tapa saavuttaa asetetut tavoitteet.

Arviointineuvoston karkean arvion perusteella lausunnoissa esitetyistä parannusehdotuksista olisi otettu huomioon lopullisissa hallituksen esityksissä vajaa kaksi kolmasosaa. Lausuntojen huomioon ottamisessa on eroja hallituksen esitysten välillä.

–Ministeriöt ovat antaneet hallituksen esityksen eduskunnalla 3–14 viikkoa sen jälkeen, kun arviointineuvosto on antanut lausuntonsa. Ministeriöillä ei ole siten ollut merkittävästi aikaa muokata esitysluonnoksia.

Lainsäädännön arviointineuvosto aloitti toimintansa huhtikuussa 2016. Hallitus perusti neuvoston saatuaan paljon kritiikkiä huonosta lainvalmistelusta.