Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa muutoksia hallituksen palkkatukiesitykseen. Valiokunta ehdottaa yksimielisesti, että voimassa oleva sääntely ja noudatettu käytäntö järjestöille myönnettävässä sadan prosentin palkkatuessa jatkuu.