Hallitus laskee lahja- ja perintöverotusta ja vähentää verotuksen progressiota, kertoo Kauppalehti. Hallituksen perusteena kevennyksille on yritysten sukupolvivaikutusten helpottaminen. Edellinen hallitus kiristi lahja- ja perintöverotusta yhdellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2015 alkaen.

Lahjavero kevenee ensimmäisessä veroluokassa kaksi prosenttiyksikköä 12 ja 15 prosenttiin, kun lahja on suuruudeltaan yli 55 000 euroa ja alle miljoona euroa. Yli miljoonan euron lahjan vero kevenee jopa kolme prosenttiyksikköä 17 prosenttiin.

Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat lähiomaiset, kuten aviopuoliso, lapset ja vanhemmat.

Pienissä lahjoissa verotus ei muutu, mutta verotuksen alaraja nousee. Aiemmin verolle joutuivat yli 4 000 euron lahjat, nyt raja olisi 5 000 eurossa.

Lahjaveron toisessa luokassa, johon kuuluvat muut sukulaiset ja vieraat, pudotus on suurempi. Lahjoissa väliltä 55–199 000 euroa kevennys on neljä prosenttiyksikköä 33 prosentista 29 prosenttiin.

Lakiesityksestä ilmenee, että lähiomaisten lahjaverotuksen suhteellinen muutos on noin 12–14 prosenttia ja suurimmissa lahjoissa se on lähes 15 prosenttia.

Lisäksi hallitus keventää lähiomaisten perintöverotusta yhdellä prosenttiyksiköllä kautta linjan peruen edellisen hallituksen korotukset.

Lahja- kuten myös perintöverotus on progressiivista eli verotus on kireämpi summien kasvaessa.

Lue lisää Kauppalehdestä.