Tulevina vuosina arviolta miljoona työikäistä suomalaista tarvitsee lisää koulutusta. Näin arvioi henkilöstöalan yrityksiä edustava etujärjestö. Työelämän muutoksessa valtava osa suomalaista työvoimaa tarvitsee täydennyskoulutusta ja lisäoppia – ehkä peräti kokonaan uusia tutkintoja.