Hallitus on julkistanut esityksensä sote-palveluiden valinnanvapaudesta. Esityksessä arvioidaan, että valinnanvapauden kautta järjestettävien palvelujen arvo on vajaa kolmannes eli noin 29 prosenttia kaikista maakuntien järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tämä tarkoittaa noin 5,3 miljardia euroa julkisten sote-palveluiden koko 18,6 miljardin euron rahoituksesta vuoden 2016 tasossa. Aiempi arvio valinnanvapausmarkkinan koosta oli 5,8 miljardia euroa, mutta nyt asiakassetelin käyttöä on rajattu aiempaan malliin nähden.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan valinnanvapautta täsmennettiin ennen joulua siten, että asiakassetelin käyttöä tarkennettiin ja sote-keskusten toiminnan määritelmää laajennettiin tuomalla niihin kaksi erikoissairaanhoidon osa-aluetta. Maakunta päättäisi mitkä nämä erikoisalat ovat.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) kuvasi tiedotustilaisuuden aluksi hallituksen esitystä valinnanvapaudesta historialliseksi.

Hallituksen tiedotteen mukaan valinnanvapaus tarkoittaisi käytännössä sitä, että ihminen listautuu valitsemansa sosiaali- ja terveyskeskuksen asiakkaaksi ja valitsee lisäksi haluamansa hammashoitolan. Sote-keskuksesta saisi terveyspalveluja sekä ohjausta ja neuvontaa sosiaalipalveluista. Kuten sanottu yllä, sote-keskuksesta saisi uuden esityksen mukaan myös erikoislääkärin palveluja vähintään kahdelta erikoisalalta.

Maakunnan liikelaitos tarjoaisi omien sote-keskusten ja hammashoitoloiden lisäksi kaikki sosiaalipalvelut ja muut terveyspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi perhekeskusten palvelut, kouluterveydenhuolto, kotihoito ja erikoissairaanhoito sairaaloissa.

Lain mukaan maakunnan liikelaitoksen olisi myönnettävä asiakasseteleitä tietyissä palveluissa. Asiakas käyttäisi asiakassetelin yksittäisen palvelun hankkimiseen toiselta palveluntuottajalta.

– Asiakasseteliä pitäisi tarjota esimerkiksi kotihoidossa, asumispalveluissa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Lisäksi asiakasseteli olisi myönnettävä, jos hoitotakuun aikarajat ylittyvät. Maakunta voisi käyttää halutessaan asiakasseteliä laajemminkin, kunhan se ei haittaisi palvelujen toimivuutta, tiedotteessa kerrotaan.

Henkilöt, joilla on laaja ja pitkäaikainen avuntarve, voisivat saada käyttöönsä henkilökohtaisen budjetin. Henkilökohtaisen budjetin avulla asiakas voisi valita yksilölliseen tilanteeseen sopivia palveluja, vaikkapa henkilökohtaisen avustajan.

Lue myös: Tämä kuva selventää: Mitä sote-uudistus muuttaa – näin saat hoitoa v. 2020

Palveluntuottajien julkaistava verotietonsa

Hallituksen mukaan ”laki velvoittaisi maakuntia ja palveluntuottajia huolehtimaan asiakkaiden neuvonnasta ja ohjauksesta”. Tuoreet tutkimukset ovat osoittaneet , että tämä on tärkeää, jotta valinnanvapaudesta saadaan hyötyä.

– Asiakkaat saisivat nykyistä paremmin tietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen laadusta ja odotusajoista. Lisäksi sote-keskusten ja hammashoidon palveluntuottajien sekä asiakassetelipalvelun tuottajien pitäisi julkaista vuosittain tiedot muun muassa tuloistaan, maksamistaan veroista ja verotuspaikasta, voitoista ja tappioista, johdon palkoista ja palkkioista sekä yhteiskuntavastuun toteuttamisesta, hallitus kertoo.

Palveluntuottajille maksettavissa korvauksissa otettaisiin huomioon asiakkaiden palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät, kuten ikä ja sairastavuus. Maakunta siis maksaisi palveluntuottajille suuremman korvauksen vanhemmista ja sairaammista asiakkaista. Maakunta voisi maksaa tuottajalle myös lisäkorvauksia syrjäseutujen palveluista ja kannustimia hoidon ja palvelun onnistuneisuuden perusteella.

Sote-keskus ja maakunnan liikelaitos voisivat mallissa täydentää omaa palvelutuotantoaan ostamalla palveluja eri kokoisilta yrityksiltä ja järjestöiltä.

– Pienillä yrityksillä olisi myös hyvät edellytykset toimia asiakassetelipalvelujen ja henkilökohtaisen budjetin palvelujen tuottajina, hallitus arvioi tiedotteessaan.

Lue lisää:

Sipilän hallitus luo uuden viraston, johon tulee 1600 henkilötyövuotta

Nyt tuli hallituksen luku: Jopa 25 000 sote-työntekijää siirtyy yksityisille – Li Andersson tyrmistyi

18 maakuntaa ”ei ole kiveen hakattu” – Rahavaikeudet voivat johtaa yhdistämisiin

Lue myös:

Yle: 25 kokoomuslaista vahvisti äänestävänsä soten puolesta – ainakin 5 epävarmaa: ”En voi ottaa sikaa säkissä”

Kaatuuko hallitus soteen? Kapinan laukaissut Lepomäki: ”En pidä mitenkään annettuna, että tämä laki tulee eduskunnasta ulos”

Ministeriön virkamiehen väitöstutkimuksesta kylmää kyytiä valinnanvapaudelle: Heikensi potilaiden palveluita