Hallituksen tuoreen sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan Suomen ”turvallisuusympäristö on muuttunut pysyvästi”, kertoo selonteosta tiedottava sisäministeriö.