Hallitus päätti kehysriihessä tiistaina, että myös Valtion eläkerahastosta VER:stä tuloutetaan rahaa normaalia nopeammalla aikataululla. Uuden Suomen saamien tietojen mukaan kyse on sadoista miljoonista euroista.

Jo viime vuonna VER:n varojen siirto valtion talousarvioon ylitti rahaston saamat eläkemaksutulot. Rahasto sanoi tilinpäätöstiedotteessaan tasaavansa tulevina vuosina valtion eläkekustannuksiin kohdistuvaa nousupainetta. VER:n nettokassavirta kääntyi tuloutuksen takia jo viime vuonna negatiiviseksi.

VER:n toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi ei halua kommentoidaa kehysriihipäätöstä tarkemmin, koska lopullista päätöstä asiassa ei vielä ole tehty.

-Täytyy katsoa tilannetta sitten, kun nähdään lopullinen päätös. Nythän valtioneuvoston tiedotteen perusteella tilanne on se, että hallitus antaa jossain vaiheessa lakimuutosesityksen ja aikataulu tarkentuu sitten. Sen jälkeen katsotaan, mistä sijoituksista tai varoista summa voidaan ottaa, hän sanoi Uudelle Suomelle.

Valtiovarainministeriön mukaan pääosa lisätuloutuksesta ohjataan valtionvelan lyhentämiseen. Ministeriöstä ei haluta tässä vaiheessa kommentoida lisätuloutuksen suuruutta.

Lisätuloutus valtionvelan maksamista varten on mahdollinen, koska VER ei ole varsinainen eläkerahasto, vaan valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka on valtiovarainministeriön valvonnassa. Oikeasta eläkerahastosta vastaavaa tuloutusta ei voitaisi tehdä.

VER:n tuloutuksen nosto on osa kaikkiaan 1,9 miljardin euron toimia, joihin kuuluu myös valtion omistusten myyntejä sekä tuloutus valtiontakuurahastosta. Lisäksi valtion omistamien noteeraamattomien yhtiöiden osinkojen kokonaismäärää nostetaan.

VER on puskurirahasto, jonka avulla valtio varautuu valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien eläkkeiden maksamiseen ja eläkkeistä aiheutuvien menojen tasaamiseen. VER:n varoista ei makseta valtion eläkkeitä, mutta sen varoista siirretään talousarvion yleiskatteeksi määrä, joka vastaa 40 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta.