Tiistaina julkistetun Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset jatkavat heikkenemistään. Syksyn mittaustulokseen verrattuna muutos ei ole suuri, mutta negatiivinen.

Nyt 26 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana, ja 17 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

Positiivisimmat suhdanneodotukset ovat palveluissa, ja vaimeinta kehitys on kaupan alalla.

Työvoiman saatavuus oli aiemmin merkittävin työllistämisen este pk-yrityksissä. Nyt pk-yritykset katsovat, ettei niillä enää ole tarvetta työllistää.

”Pk-yritykset ovat jo pitkään kantaneet taakkaa avoimen yrityssektorin uusista työpaikoista. Nyt trendissä on nähtävissä tasaantumista”, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen toteaa.

”Ei voida enää nojata työpaikkojen synnyssä pelkästään pk-yrityskentän varaan. Kun talouskasvu hiljenee, työvoiman tarve yrityksissä hiipuu. Suhdannetekijöiden valossa ei enää nähdä tarvetta lisäpalkkaamiseen.”

Kuismanen muistuttaa, että kasvuhaluisissa yrityksissä sekä korkean osaamisen ja kovan kilpailun aloilla kärsitään yhä myös työvoiman saatavuus- ja kohtaanto-ongelmista.

”Työmarkkinoilla on edessä negatiivista tulevaisuutta. Kysynnän puolelta on edessä hitaampi vaihe, eikä edelleenkään ole pystytty korjaamaan saatavuuteen, kohtaantoon ja osaamiseen liittyviä ongelmia.”

Rakenteellisten uudistusten merkitys korostuu, Kuismanen sanoo.

”Pahoin pelkään, että tulemme näkemään työmarkkinoiden ja työllistämisen kannalta hyvin vähän sellaisia reformeja ja uudistuksia, jotka lisäävät työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Hallituksen työllisyystavoite lipuu pikkuhiljaa koko ajan kauemmaksi.”

Kuismanen arvioi Pk-yritysbarometrinkin perusteella, että vaimean kasvun aika jatkuu.

”Odotukset ovat vielä positiiviset, mutta vaimeat. Talouskasvu jatkunee vähän pidemmän aikaa tällaisena noin prosentin kasvuna.”

Suuremmat pk-yritykset ovat aiemmin olleet lähitulevaisuuden suhteen ainakin jossain määrin pienimpiä mikroyrityksiä optimistisempia. Tuoreimmassa barometrissä mikroyritykset suhtautuivat tulevaisuuteen kuitenkin niitä positiivisemmin.

Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on reilut 25 000. Barometrissa niitä oli yhdeksän prosenttia vastaajista. Määrä on pysynyt samana parin viimeisen vuoden ajan.

Ilman kasvutavoitetta olevia yrityksiä on 23 prosenttia. Kolme vuotta sitten osuus oli 16 prosenttia.