Hallitus esittää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle 3,24 miljardin euron määrärahoja vuodelle 2017. Esitykseen ei sisälly liikenne-