Hallitus esittää asumiseen perustuvaan sosiaaliturvalainsäädäntöön muutoksia, jotka koskevat muun muassa Suomeen työhön tulevan ja Suomesta ulkomaille lähtevän oikeuksia sosiaaliturvaetuuksiin.

Asumiseen perustuvaa sosiaaliturvaa koskevien lakiuudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2019, Talouselämä kertoo.

Hallitus esittää niin sanotun neljän kuukauden säännön poistamista Suomeen ulkomailta tulevilta työntekijöiltä. Suomeen tulevalla työntekijällä olisi työsuhteen kestosta riippumatta oikeus etuuksiin työn keston ajan, jos vähimmäisansio vastaisi työttömyysturvan peruspäivärahan tasoa eli olisi vähintään 696,60 euroa kuukaudessa, tämän vuoden taulukon mukaan.

Kela saisi tiedot ansioista tulorekisteristä. Työnantaja ilmoittaa sinne palkat kuukausittain.

Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikarajaa muutettaisiin yhdestä vuodesta kuuteen kuukauteen. Ulkomailla tilapäisesti oleskelevalla henkilöllä olisi yleensä oikeus etuuksiin, jos ulkomailla oleskelun suunniteltu kesto olisi enintään puoli vuotta.

Lähetetyillä työntekijöillä, tutkijoilla, kehitysyhteistyössä olevilla ja eräillä muilla henkilöryhmillä olisi ulkomailla oikeus etuuksiin enintään viiden vuoden ajan ja opiskelijoilla päätoimisten opiskelujen ajan.

Vaikka henkilölle ei olisi tarvetta antaa etuuspäätöstä, Kela tiedottaisi ulkomaille muuton vaikutuksesta sosiaaliturvaan, kun se on saanut tiedon muutosta henkilöltä itseltään tai esimerkiksi muuttoilmoituksen perusteella. Sähköisessä asiointipalvelussa jokainen voisi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin.

Muutoksella on tarkoitus tehostaa Kelan toimintaa ja parantaa etenkin ulkomaille lähtevien ja sieltä palaavien mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa omasta tilanteestaan.

Ulkomailta palaava pääsee takaisin sosiaaliturvaan, kun hän muuttaa takaisin Suomeen asumaan ja ilmoittaa paluustaan Kelaan. Myös muutosta ulkomaille kannattaa ilmoittaa Kelaan hyvissä ajoin.