Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt esityksen Yle-lain muuttamisesta. Esityksen myötä Yleisradio ei enää pääsääntöisesti voisi julkaista tekstimuotoista sisältöä ilman ääntä tai liikkuvaa kuvaa.

Yleisradio saisi kuitenkin julkaista tekstimuotoista sisältöä nopeissa uutistilanteissa, vähemmistönä olevien kieliryhmien uutissisällöissä sekä kulttuuriin ja oppimiseen liittyvissä sisällöissä. Yleisradion yhteistyö Suomen tietotoimisto STT:n kanssa lukeutuu myös tähän poikkeukseen.

Hallituksen mukaan esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion roolia julkisen palvelun mediatalona ja muuttaa yhtiötä koskeva sääntely EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi. Perustelujen mukaan ehdotetut säännökset selventäisivät nykyistä sääntelyä kaupallisen median toimintaympäristön kannalta.

Muutoksen taustalla on Medialiiton Euroopan komissiolle heinäkuussa 2017 tekemä kantelu, jonka jälkeen Suomen viranomaiset ovat neuvotelleet komission kanssa muutosehdotuksista Suomen lainsäädäntöön.

Hallituksen esitys etenee seuraavaksi lausuntokierrokselle. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset 31. elokuuta saakka.

Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä ja lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.