Poliittinen vääntö talouspolitiikasta kulminoituu usein yksittäisiin linjauksiin. Vuosien mittaan eri hallitukset ovat linjanneet taloustavoitteitaan muun mussa niin, että velkasuhde käännetään laskuun tietyllä aikavälillä, työllisyysaste pyritään nostamaan tietylle tasolle tai sopeutustoimet tehdään puoleksi säästöillä ja puoleksi veronkorotuksilla.