Hallitus on kertonut uusista koronatoimista ja poikkeusolojen julistamisesta Suomeen. Koulujen osalta toimet tarkoittavat käytännössä sitä, että koulutilat suljetaan keskiviikosta lähtien.

Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Opetuksessa siirrytään koronaviruksen takia yleisesti ottaen etäopetukseen lukuun ottamatta poikkeuksia, jotka voit katsoa jutun lopun listasta. Varhaiskasvatusyksiköt pidetään toiminnassa.

Hallituksen uudet linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Hallitus on kertonut järeistä toimista tiedotteessaan. Voit katsoa koko listan jutun lopusta.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti.

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle huomenna tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Tähän saakka kunnat ovat tehneet omia linjauksiaan ja osa on jo siirtynyt etäopetukseen. Lisäksi jotkut vanhemmat ovat oma-aloitteisesti pitäneet lapsiaan koulun sijasta kotona.

Hallitus on päättänyt merkittävästä taloustukipaketista koronaviruksen takia. Ensi vaiheen talouspaketin suuruus on noin 5 miljardia euroa.

Suuruudeltaan noin 100 miljoonan euron lisätalousarvio tulee tällä viikolla käsittelyyn ja sen tärkein tehtävä on turvata Suomen sote-menot ja yritysrahoitus. Paketti käsitellään perjantaina eduskunnassa.

Hallitus kertoo lisätoimista tiedotustilaisuudessa, jossa ovat hallituksesta paikalla pääministeri Sanna Marin (sd), valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas), perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja opetusministeri Li Andersson (vas).

Lisäksi tiedotustilaisuudessa ovat mukana kansliapäällikkö Kirsi Varhila sosiaali- ja terveysministeriöstä, kansliapäällikkö Anita Lehikoinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

”Tilannekuva koronaviruksen etenemisen osalta, tartunnan mahdollisesti saavien osalta on muuttunut ja sen seurauksena olemme tehneet tänään valtioneuvoston kanssa linjauksia”, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan hallitus on tehnyt viikonloppuna kellon ympäri töitä. Marinin mukaan nyt on vältettävä muiden ihmisten seuraan hakeutumista, mutta arkisia askareita saa edelleen jatkaa ja käydä vaikkapa koiran kanssa kävelyllä tai ruokakaupassa.

Epidemia on nyt Pekosen mukaan vahvasti keskittynyt Eurooppaan ja myös Yhdysvaltoihin. STM on tehnyt THL:n kanssa uuden tilannearvion. Epidemia leviää aiempaa nopeammin ja tautihuippua on pyrittävä tasaamaan, jotta terveydenhuolto kestää kuormituksen.

Riskiryhmiä on erityisesti suojattava ja otettava käyttöön lisää toimia Pekosen mukaan.

Kiurun mukaan keskeisintä on, että ikäihmisten suojaamiseen on varauduttava. Lapset ja keski-ikäiset ihmiset ovat Kiurun mukaan ne, jotka liikkuvat paljon ja lapset ovat erityisesti vanhempien ihmisten kanssa tekemisissä, ja tämä on Kiurun mukaan pidettävä mielessä suojaamisen kannalta. Kiurun mukaan ikäihmisten suojeleminen ja perussairaiden ihmisten suojaustoimien on oltava erityisen vahvoja.

EU-maiden valtiovarainministerit jatkavat keskusteluja koronaviruksen vaikutuksista tänään järjestettävässä videoneuvottelussa. Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Kulmuni.

Euroryhmän puhelinkokouksessa pari viikkoa sitten 4. maaliskuuta hyväksyttiin laajennetun euroryhmän julkilausuma, jossa korostetaan euroryhmän valmiutta koordinoituihin toimiin vahvan, kestävän kasvun saavuttamiseksi ja uusilta negatiivisilta riskeiltä suojautumiseksi. Laajennettuun kokoonpanoon kuuluvat kaikki EU-maat.

Ecofin-neuvoston kokous Brysselissä huomenna tiistaina 17. maaliskuuta on peruttu.

Hallitus on linjannut seuraavista toimista:

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti. Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin.

Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Lähiopetuksen sijaan kaikkien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen järjestäjien opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 23.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset.

Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Suljetaan valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Suositellaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toimivan samoin.

Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.

Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.

Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

LUE SEURAAVAKSI: