Yli 70-vuotiaiden ei enää tarvitse välttää fyysisiä kontakteja, etätyösuosituksesta luovutaan elokuun alussa ja matkustus sallitaan yhä useampaan maahan, tiedotti hallitus tänään.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan hyvän epidemiatilanteen takia ikäihmisille annetusta suosituksesta välttää fyysisiä kontakteja voidaan luopua. Omaa harkintaa suositellaan kuitenkin yhä käyttämään. Ministeri muistuttaa, että tauti on vaarallisin ikääntyneille.

Myös matkustusrajoituksia höllennetään 13.7. lähtien. Matkustaminen on silloin mahdollista ilman karanteenia ja rajatarkastuksia maihin, joissa tautiesiintyvyys on viimeisen 14 vuorokauden aikana ollut alle tai tasan kahdeksan tapausta 100 000 ihmistä kohden. Sisärajavalvonnasta voitaisiin siis tämän hetkisen epidemiatilanteen perusteella luopua seuraavien maiden kohdalla: Italia, Itävalta, Kreikka, Sveitsi, Liechtenstein, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Kypros, Kroatia ja Irlanti.

Hallitus tekee kuitenkin vielä arvion Schengen ja EU-maiden kokonaistilanteesta 10. heinäkuuta mennessä ja päivittää listauksen maista ajankohtaisen epidemiatilanteen pohjalta.

Epidemiologiseen arvioon perustuen sisärajavalvonta ja matkustusrajoitukset jatkuisivat edelleen Suomen sekä Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin ja Tšekin tasavallan välillä, huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

Jokaisen Suomesta näihin maihin matkustavan pitää kuitenkin itse muistaa tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset kohdemaassa. Näillä kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoille.

Hallitus on päättänyt luopua myös etätyösuosituksesta. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy 1.8 rauhoittuneen epidemiatilanteen johdosta.

Hallituksen mukaan kesälomakausi heinäkuussa mahdollistaa joustavasti vaiheittaisen siirtymisen kohti normaaleja työn tekemisen olosuhteita. Asiaa arvioidaan uudestaan, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

Hallitus linjaa, että valtiosihteeri Martti Hetemäen jälkihoito- ja jälleenrakennusstrategian toimeenpanoa jatketaan 23.6.2020 esitellyn muistion pohjalta.

Raportin toimet jakautuvat ylläpitovaiheeseen sekä jälkihoito- ja jälleenrakennusvaiheisiin.

Jälkihoitovaiheen tavoitteena on tukea yhteiskunnan turvallista palautumista akuutin kriisivaiheen jälkeen. Jälkihoitotoimilla voidaan myös estää kriisin pitkäaikaisten haittavaikutusten syntymistä.

Jälleenrakennusvaiheessa tarkastellaan yhteiskunnan pitkän aikavälin keinoja, joilla esimerkiksi hiilineutraaliuden saavuttaminen, julkisen talouden kestävyys ja väestön hyvinvointi kriisin akuutin vaiheen jälkeen.

Valtioneuvoston kanslia asettaa valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti poikkihallinnolliset virkamiestyöryhmät valmistelemaan ehdotuksia kriisin jälkihoito- ja jälleenrakennustoimenpiteiksi neljälle kokonaisuudelle, jotka ovat julkisen sektorin tuottavuus, kansainvälinen talous, kilpailukyky ja vihreä kasvu, osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio sekä resilienssi, hyvinvointi ja kriiseihin varautuminen.

Työryhmien toimikausi kestää 15. syyskuuta 2020 saakka ja niiden ehdotuksista raportoidaan hallitukselle 22. elokuuta 2020 mennessä. Ministeriöiden kansliapäälliköistä koostuvan exit- ja jälleenrakennustyöryhmän toimikautta jatketaan 15.9.2020 saakka.