Ravintoloiden rajoituksia höllennetään. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan rajoitusten purkamista jatketaan hallitusti.

”Tautitilanne mahdollistaa sen, että huomenna valtioneuvosto antaa asiasta asetuksen. Ensimmäisessä vaiheessa lähdetään siitä, että maanantaista alkaen muutamme rajoituksia lievemmäksi”, Kiuru sanoi.

Hänen mukaansa maanantaista lähtien anniskeluaikoja kasvatetaan niin, että anniskelu on jatkossa sallittua 9-01 välillä.

”Aukioloaikoja laajennetaan niin, että kahvilat ja ravintolat saavat olla auki 04-02”, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan suurinta sallittua asiakasmäärää nostetaan niin, että ravitsemisliikkeen sisätiloissa saa samanaikaisesti oleskella enintään 75 prosenttia liikkeen suurimmasta asiakasmäärästä.

”Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee kuitenkin olla jatkossakin oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä. Lisäksi Buffet-kielto poistuu”, Kiuru sanoi.

Hallitus linjasi tänään myös uusista askelista kokoontumisrajoitusten purkamisessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että rajoituksia voidaan edelleen purkaa. Tämän hetkisen tiedon pohjalta Kososen mukaan hallitus suosittelee, että epidemian kehittyessä ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia voidaan 1.8 lukien sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa edellyttäen, että turvallisuus voidaan varmistaa.

”Aluehallintoviranomaiset tekevät harkintaansa pohjautuen päätökset elokuun kokoontumisrajoituksista omille alueilleen heinäkuun aikana enintään aina kuukaudeksi kerrallaan”, Kosonen sanoi.

Kososen mukaan hallitus arvioi myös. että epidemian kehittyessä edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia voidaan 1.10 jälkeen luopua kokoontumisrajoituksista.

”Ja siten sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärä rajoitusta”, Kosonen sanoi.

Matkustussuositukset pöydällä ensi viikolla

Koronapandemian aiheuttamia rajoitustoimia on viime aikoina purettu.

Hallitus kävi tänään neuvotteluissa läpi voimassa olevien suositusten ja toimien kokonaisuutta pandemian hillitsemiseksi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi ennen tämän päiväisen neuvottelun alkua, että matkustussuosituksista on tarkoitus käydä keskustelua seuraavan kerran ensi viikon tiistaina.

”Näitä sitten asteittain varmaan, jos tautitilanne säilyy hyvänä ja paranee eri maissa, voidaan purkaa”, Haavisto sanoi.

Poikkeusolot päättyivät tiistaina

Valtioneuvosto antoi maanantaina valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, etteivät maassa enää vallitse valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot.

Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulivat voimaan tiistaina.

Hallituksen mukaan koronaviruspandemian tilanne on kehittynyt Suomessa siten, ettei valmiuslain pykälien voimassaololle ole enää juridisia perusteita.

Ainakin toistaiseksi koronapandemia on tasaantunut selvästi Suomessa viime viikkoina.