Rinteen hallitus lupaa huomattavaa helpotusta työperäiseen maahanmuuttoon muun muassa nopeuttamalla työperäisten oleskelulupien käsittelyaikoja.

Hallitus aikoo painaa käsittelyajat tällä hallituskaudella kuukauteen ja siirtää työperäisen maahanmuuton lupa-asiat sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Muutos on periaatteellisesti merkittävä, sillä sisäministeriö tarkastelee työlupia poliisiviranomaisen näkökulmasta, työ- ja elinkeinoministeriö elinkeinopolitiikan kannalta.

Nyt lupien kanssa saattaa venähtää jopa vuoden verran, vaikka sisäministeriö puhuu 1–4 kuukauden odotusajoista sähköisille hakemuksille.

Oleskelulupa-asioiden hoitoon on luvassa lisäresursseja 20 henkilötyövuoden edestä. Myös kotouttaminen saa lisärahaa.

Hallitus haluaa muutenkin saada potkua työllisyysasteen nostoon ulkomaisista rekrytoinneista.

Se lupaa säätää yritysten ulkomaisten avainhenkilöiden lähdeverolain pysyväksi. Samalla osaajien veroaste pudotetaan 35 prosentista 32 prosenttiin. Myös ulkomaiset opiskelijat ja tutkijat halutaan pitää Suomessa.

Osa toimista toteutetaan jo ensi vuoden alusta

Hallitus puristi työllisyystoimista päätökset tänään budjettiriihessä. Osa toimista toteutetaan jo ensi vuoden alusta, osa myöhemmin.

Työvoimapalveluihin on luvassa odotetusti lisäsatsauksia. Palkkatukeen varataan 77 miljoonaa euroa. Se on 24 miljoonaa euroa tämänvuotista enemmän.

Yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien tukemiseksi hallitus käynnistää rekrytointitukikokeilun. Toimella halutaan alentaa ensimmäisen työntekijän palkkauskynnystä. Kokeilu käynnistyy ensi vuoden elokuussa.

Työttömän työnhausta tulee räätälöityä. Työnhakijalle tehdään työllistymissuunnitelma ja työnhakijan on sitouduttava sen edellyttämiin työnhakuun tai palveluihin. Malli jalostetaan kevään kehysriiheen.

Te-toimistojen rahoitusta vahvistetaan hallituskauden aikana 51 miljoonaa euron lisämäärärahalla. Digitaalisiin palveluihin pannaan ensi vuonna 10 miljoonaa euroa lisää.

Aktiivimalli kumotaan vuoden alusta, mutta hallitus antaa ensi vuoden syksyllä esityksen työttömyysturvan uudistamiseksi niin, että työttömyysjaksot lyhenevät ja järjestelmä kannustaa työnhakuun nykyistä tehokkaammin.

Jo tänä syksynä eduskunta saa esityksen, jolla työttömyysputkeen pääsyn alaikärajaa nostetaan vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Nyt vuonan 1957 ja sen jälkeen syntyneet pääsevät työttömyysturvan lisäpäiville 61 vuoden iässä.

Työllisyyden, kansainvälisten osaajien houkutteluun ja kotouttamiseen luvataan kaikkiaan 300 miljoonan euron panostus tällä vaalikaudella.