Eduskunnan suuri valiokunta antoi perjantaina hallitukselle valtuudet neuvotella Euroopan väliaikaisen rahoitusvakausvälineen (ERRV) ja pysyvän vakausmekanismin (EVM) kasvattamisesta.