Juha Sipilän (kesk) hallitus lähettää sote-uudistuksen ”olennaiset osat” notifioidaan Euroopan komissiolle oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi.

Notifioinnissa on kyse EU:n komission tekemästä ennakkotarkastuksesta sellaisissa lakihankkeissa, jotka mahdollisesti ovat ristiriidassa EU:n kiellettyjen valtiotukisäädösten kanssa. On epäilty, että sote-markkinoilla yksityisten yritysten rinnalla kilpailevat ja toimivat maakunnalliset liikelaitokset voisivat rikkoa valtiotukisäädöksiä, koska liikelaitokset eivät voi mennä konkurssiin.

”Ilmoituksesta ei aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun. Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen on jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle”, hallitus toteaa tiedotteessaan.

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio arvioi Uudelle Suomelle viime perjantaina, että sote-uudistus on eduskunnan perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon jälkeen pakko notifioida. Hän korosti, että notifiointiin liittyy hallitusta velvoittava niin sanottu stand still -velvoite.

”Notifiointivelvoite on niin sanottu ”stand still” -velvoite. Laki ei saa tulla voimaan ennen kuin notifointi on käyty läpi”, Raitio arvioi.

Soten projektijohtaja Päivi Nerg viestittää Uudelle Suomelle, että hallituksen lähettämään oikeusvarmuusilmoitukseen ei sisälly stand still -velvoitetta. Nergin mukaan oikeusvarmuusilmoitus on notifioinnin muoto, jolla haetaan oikeusvarmuutta, vaikka epäiltyä kiellettyä valtiontukea ei jäsenmaan mielestä voisikaan järjestelmässä olla.

LISÄÄ AIHEESTA: Professori väänsi sen rautalangasta: Valinnanvapaus on pantava EU:n syyniin – ”Ei tässä jää muuta vaihtoehtoa”