Erityisiksi turvallisuus- tai järjestyshäiriöuhiksi profiloidut turvapaikanhakijat sijoitetaan jatkossa keskitetysti tiettyihin vastaanottokeskuksiin. Hallituksen tiedotteen mukaan häiriötä aiheuttavia henkilöitä on ”vain pieni määrä, mutta turvallisuuden varmistamiseksi tähän ryhmään kiinnitetään erityistä huomiota”.

Maahanmuuton ministerityöryhmä päätti asiasta tänään keskiviikkona linjatessaan laittoman maassa oleskelun toimenpidesuunnitelmasta.

– Yleisen turvallisuuden ja järjestyksen kannalta mahdollisesti häiriötä aiheuttavat henkilöt sijoitetaan jatkossa muutamaan määrättyyn vastaanottokeskukseen, ja näihin asetetaan riittävä määrä järjestyksenvalvojia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tukemaan poliisin ja vastaanottokeskusten henkilökunnan toimintaa. Tarvittava järjestyksenvalvojia koskeva lakimuutos on tulossa voimaan vuoden 2017 alussa, valtioneuvosto kertoo.

– Näihin vastaanottokeskuksiin voidaan ensi vuonna asettaa myös asumis- ja siihen liittyvä ilmoittautumisvelvollisuus. Häiriötä aiheuttavia henkilöitä on vain pieni määrä, mutta turvallisuuden varmistamiseksi tähän ryhmään kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimenpidesuunnitelman ytimessä on varautuminen laittoman maassaoleskelun mahdolliseen kasvuun turvapaikanhakijoiden saadessa joukoittain kielteisiä päätöksiä syksyn aikana.

– Ministeriöiden yhteinen toimenpidesuunnitelma valmistuu marraskuussa. Toimenpiteiden tulee olla voimassa vuoden 2017 alusta lähtien, sanoo sisäministeri Paula Risikko (kok.).

Tiedotteen mukaan toimenpidesuunnitelmassa tullaan painottamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan vapaaehtoisen paluun toimivuus. Toinen keino laittoman maassa oleskelun estämiseen on tehokas turvapaikkaprosessi, hallitus linjaa.

Toimenpidesuunnitelmassa tarkennetaan myös sitä, että vastaanottokeskuksissa on huomioitu toiminnallisuuden, taloudellisuuden ja turvallisuuden vaatimuksia.