Palkansaajien verotus pysyy lähes ennallaan ensi vuonna, kun otetaan huomioon maksumuutokset, hallitus kertoo budjettitiedotteessaan. Tiettyjä haittaveroja korotetaan ansiotuloverotuksen pienen kevennyksen rahoittamiseksi.

”Ansiotuloverotusta kevennetään painottuen pienituloisiin korottamalla perusvähennystä, työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Tämän yhteisvaikutus on vuositasolla kaikkien veronsaajien tapauksessa 130 miljoonaa euroa”, hallitus kertoo.

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään lisäksi indeksitarkistus, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotasokehityksen vuoksi.

Työn verotusta keventävien muutosten vastapainoksi on päätetty alkoholiverotuksen kiristämisestä vuositasolla 30 miljoonalla eurolla, virvoitusjuomaveron 25 miljoonalla eurolla ja energiaverotuksen 22 miljoonalla eurolla.

Energiaverotuksen kiristykset kohdistuvat työkone- ja lämmityspolttoaineisiin turve mukaan lukien. Turpeen veronkorotuksesta johtuen metsähakkeen tuki pienenee 3 miljoonalla eurolla.

Alkoholivero kiristyi 100 miljoonalla eurolla viimeksi tämän vuoden alusta. Nyt tehtävä kiristys on siis maltillisempi.

Lue myös: Alkoholivero nousee 100 miljoonalla – kaiken alkoholin verotus kiristyy

Hallituksen antaman vuoden 2019 talousarvioesityksen loppusumma on 55,3 miljardia euroa. Lisävelkaa otetaan noin 1,5 miljardia euroa alijäämän kattamiseen.

Valtion verotulojen määrän arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 45,8 miljardia euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on noin 3,7 prosenttia.