Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus väläyttää poikkeusolojen purkamista. Varsinainen päätös asiasta tehdään ensi viikolla.

Aiheesta on neuvoteltu tänään Säätytalolla Helsingissä. Keskiössä on ollut se, miten epidemiatilanteen jatkossa edellyttämiä toimia voitaisiin panna toimeen normaaliolojen lainsäädäntöä kehittämällä.

Suomessa ovat yhä voimassa poikkeusolot, sillä käytössä on yhä valmiuslain pykäliä. Hallitus käsittelee tarvetta ja perusteita valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamiselle ensi maanantaina 15. kesäkuuta. Toimivaltuudet ovat tällä tietoa voimassa kesäkuun loppuun 30. kesäkuuta saakka.

Hallitus totesi kuitenkin jo tänään neuvottelujen jälkeen, että tilanne on muuttunut. Koronapandemian takia käyttöön otetut toimivaltuudet ovat perustuneet arvioon, jonka mukaan toimivaltuudet ovat välttämättömiä väestön suojaamiseksi hyvin laajalle levinneen tartuntataudin seurauksilta sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi poikkeusoloissa. Erityisesti tavoitteena on ollut varmistaa tehohoidon kapasiteetti sekä sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys kriisitilanteessa.

”Hybridistrategiaansa nojaten hallitus toteaa, että vaikka uhka koronaviruksen leviämisestä ja epidemian kiihtymisestä on edelleen olemassa, epidemiologisen tilannekuvan perusteella näyttäisi tällä hetkellä siltä, että tautitilanne ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti eivät enää 30.6. jälkeen välttämättä tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtyjä toimia. Ennen tätä koskevien päätösten tekoa on kuitenkin vielä tarpeen seurata rajoitusten purkamisen vaikutuksia ja varmistua asiaa koskevan päätöksen perusteista”, valtioneuvoston tiedotteessa todetaan.

”Uhka covid-19-tartuntataudin leviämisen uudelleen kiihtymisestä on edelleen olemassa. Tästä syystä hallitus varautuu tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin normaaliolojen lainsäädäntöä kehittämällä. Tilanteen sitä vaatiessa on mahdollista ottaa myös valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia uudelleen käyttöön.”

Marin pyrkii pois poikkeusoloista

Valmiuslain soveltamiseen liittyvät tartuntatautilain, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutostarpeet valmistellaan niin, että esitykset voidaan tuoda hallituksen päätettäväksi elokuussa.

Lisäksi tartuntatautilakiin tehtävien muutosten valmistelua jatketaan kiireellisinä seuraavissa asioissa: ravintoloiden ja muiden vastaavien elinkeinotoimintaan käytettävien tilojen käytön rajoittaminen, yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten tarkempi määrittely sekä eristämispäätös henkilön asuntoon tai muuhun päätöksen antajan hyväksymään tai osoittamaan paikkaan.

Hallitus on aikaisemmin päättänyt antaa esitykset valmiuslain nojalla annettujen toimivaltuuksien siirtämisestä ja tarkentamisesta lääkehuollon sekä opetuksen ja koulutuksen normaaliolojen lainsäädäntöön.

Pääministeri Marin kommentoi ennen neuvottelujen alkamista toivovansa, ettei hallituksen tarvitsisi enää antaa esitystä valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta. Hänen mukaansa tavoitteena pitää olla se, että poikkeusoloista päästään yli heti, kun välttämättömyyden edellytykset eivät enää täyty. Marin totesi, että hallitus pyrkii pääsemään eroon niin valmiuslain käytöstä kuin poikkeusoloista.

Marin kertoi hallituksen käyvän tänään läpi kokonaisuutta sen osalta, mitä toimia normaaliolojen lainsäädäntö mahdollistaa, jos Suomi kohtaisi koronaviruksen toisen aallon syksyllä.

Näistä on säädetty poikkeusoloissa

Poikkeusolojen julistamisen jälkeen hallitus on 5. kesäkuuta mennessä antanut 14 valmiuslain mukaista toimivaltuuksien käyttöönotto- ja jatkamisasetusta. Lisäksi hallitus on antanut eduskunnalle 44 hallituksen esitystä ja neljä lisätalousarviota. Näihin esityksiin sisältyvillä laeilla on vastattu epidemiasta johtuvan akuutin kriisin aiheuttamiin ongelmiin ja luotu edellytyksiä yhteiskunnan toimivuudelle pandemiaolosuhteissa.

Lainsäädäntömuutokset ovat liittyneet seuraaviin kokonaisuuksiin: työmarkkinat ja sosiaaliturva, yritystuet ja yritysten rahoitus, julkinen talous (valtio ja kunnat), elinkeinovapauden rajoittaminen ja rajoitusten purkaminen, maahanmuutto (kausityövoiman saatavuuden varmistaminen), lääkehuolto, peruskoulutus, ammatti- ja korkeakouluopetus sekä liikenne, erityisesti merenkulku.

Lisäksi on säädetty määräaikaisia muutoksia erilaisiin hallinnollisiin käsittelyaikoihin ja muihin määräaikoihin. Lait on lähtökohtaisesti säädetty määräaikaisina.

Tämän päivän neuvottelujen pohjana olivat lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän ja valtioneuvoston kanslian selvitykset. Hallitus sai myös katsauksen epidemiologiseen tilanteeseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asiantuntijoilta.