Valmiuslakiin on tulossa uusi hybridivaikuttamiseen liittyvä poikkeusoloperuste, kun hallitus ehdottaa ”pikauudistuksessaan” nykyiseen valmiuslakiin lisättäväksi hybridiuhkia koskevia säännöksiä.