Juha Sipilän (kesk.) hallitus tiedotti tänään valtion omistajaohjauspolitiikasta. Tiedotustilaisuudessa hallituspuolue perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho sanoi, että valtionyhtiön johtajien bonuksia karsitaan rajusti.

– Valtionyhtiön johtajien bonuksia karsitaan, ja karsitaan rajusti. Erityisesti erokorvaukset tippuvat puoleen nykyisestä. Siis puoleen nykyisestä, Terho sanoi.

Terhon mukaan näin halutaan osoittaa, mikä on ajan henki.

Hallituksen tiedotteessa sanotaan näin:

– Yritysjohdon irtisanomiskorvaukset ehdotetaan puolitettavaksi. Valtion näkemyksen mukaan uusissa sopimuksissa pörssiyhtiöissä ja pörssiyhtiöihin rinnastettavissa listaamattomissa yhtiöissä irtisanomisajan palkan ja erokorvauksen yhteenlaskettu suuruus ei saisi ylittää 12 kuukauden kiinteää palkkaa.

Pääministeri Juha Sipilä kertoi tiedotustilaisuudessa, että valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä kannustetaan henkilöstöä omistamaan yhtiötä ja myös kannustetaan siihen, että johto osoittaisi sitoumustaan yhtiöön sijoittamalla siihen omia varojaan.

Hallitus kertoi esittävänsä, että budjettitalouden ulkopuolelle perustetaan Kehitysyhtiö, jotta valtioyhtiöiden kasvumahdollisuuksia voidaan parantaa. Kehitysyhtiöön ovat siirtymässä alkuvaiheessa seuraavat yhtiöt: Altia Oyj, Arctia Oy (50,1 % ylittävältä osuudelta), Ekokem Oy, Kemijoki Oy, Neste Oyj (33,4 % ylittävä osuus osakkeista), Nordic Morning Oyj, Posti Group Oyj, (50,1 % ylittävältä osuudelta), Raskone Oy ja Vapo Oy (33,4 % ylittävä osuus osakkeista).

Tämä järjestely mahdollistaisi irrotettujen pääomien käyttämisen uuden yritystoiminnan synnyttämisen, kehitysyhtiön salkussa olevien yhtiöiden pääomarakenteen vahvistamisen ja yritysjärjestelyiden tehokkaan toteuttamisen, hallitus tiedottaa.

Valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok.) mukaan valtio-omistaja haluaa näyttää esimerkkiä muille yrityksille esimerkiksi siinä, että verot maksetaan siihen maahan, jossa tulos tehdään.

Verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää, pääministeri Sipilä sanoi.

Hallitus esittää myös muutoksia yhtiökohtaisiin rajoihin valtio-omisteisissa yhtiöissä.

– Valtiolla on merkittävä yhtiöomaisuus yhtiöissä, joille on määritelty strateginen intressi. Strategista intressiä on toteutettu joko täydellä omistuksella (100 %) tai enemmistöomistuksella (50,1 %). Omistusrajoista ja niiden muutoksista päättää eduskunta. Hallitus esittää strategisen intressin toteuttamisen alarajaksi 33,4 %, jolla voidaan turvata muun muassa veto-oikeus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, hallituksen tiedotteessa kerrotaan.

– Hallitus tulee esittämään eduskunnalle seuraavia omistusrajojen muutoksia vuoden 2016 toisen lisätalousarvionkäsittelyn yhteydessä: Gasum Oy (0%->50,1%), Fingrid Oyj (0%->50,1%), Vapo Oy (50,1%->33,4%), Arctia Oy (100%->50,1%), Neste Oyj (50,1%->33,4%), Posti Group Oyj (100%->50,1%) ja Kemijoki Oy (50,1%->0%). Ehdotetut yhtiökohtaiset omistusrajat perustuvat yhtiöiden strategisen aseman tarkasteluun, hallitus toteaa.