Hallitus pitää Suomen pakolaiskiintiön toistaiseksi ennallaan, mutta varautuu sen nostamiseen mahdollisten EU-ratkaisujen seurauksena.

Tänään budjettineuvottelunsa päätökseen saanut hallitus kertoo, että pakolaiskiintiö pidetään toistaiseksi vuoden 2018 tasolla eli 750 kiintiöpakolaisessa. Hallitus kuitenkin varautuu ”tarkastelemaan pakolaiskiintiön kokoa uudelleen, jos EU tekee ratkaisuja, jotka siirtävät turvapaikan hakua EU:n yhteisiin keskuksiin rajan yli tapahtuvan hakeutumisen sijaan”.

EU:ssa viritellään niin sanottuja maihinnousukeskuksia, joihin siirtolaiset kerättäisiin joko Pohjois-Afrikassa tai Euroopan puolella ennen kuin he tulisivat unionin alueelle. Näistä keskuksista turvapaikkaan oikeutetut ihmiset siirrettäisiin EU-maihin pakolaisjärjestelmän kautta tai sitä muistuttavalla järjestelyllä, EU suunnittelee.

Hallitus kertoo budjettiesityksessään, että turvapaikanhakijoihin liittyvät menot supistuvat ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla vuodesta 2018. Maahanmuuttomenojen oletuksina on käytetty arviota 4000 turvapaikanhakijasta vuodessa. Arvio vastaanoton piirissä olevista henkilöistä on noussut pitkittyneiden ja runsaiden valitusprosessien takia.

Turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttoon liittyen hallitus päätti myös työllisyystoimista. Hallitus haluaa edistää maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä.

”Käytäntöjä kehitetään siten, että työn haku- ja vastaanottamisvelvoitetta sovelletaan nykyistä kattavammin ja sen katkaisevia toimenpiteitä lyhennetään kotouttamisjaksojen aikana.”

Lisäksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työmarkkinoille siirtymistä ”nopeutetaan ja sujuvoitetaan tehokkailla kielikoulutus- ja tukipalveluilla”.