Pääministeri Sanna Marin (sd), sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) tiedottivat torstaina koronavirusepidemian ajankohtaisesta tautitilanteesta ja suomalaisille annetuista toimintaohjeista.

Sosiaali- ja terveysministeri Pekosen mukaan Suomessa on nyt 359 todennettua koronavirustartuntaa. Todellisia tartuntoja on kuitenkin todennäköisesti paljon enemmän, sillä kaikkia tartuntaa epäileviä ei ole enää päiviin testattu testauskapasiteetin rajallisuuden vuoksi.

Ministerit vetosivat suomalaisiin, jotta sosiaalisesta eristäytymisestä annettuja ohjeita noudatettaisiin ja sosiaaliset kontaktit minimoitaisiin koko väestössä. Yli 10 hengen julkiset kokoontumiset ovat kiellettyjä ja pienempiäkin kokoontumisia on syytä välttää aina kun mahdollista.

Vetoomuksen esittänyt ministeri Kiuru kiinnitti erityistä huomiota yli 70-vuotiaisiin, joita on kehotettu eristäytymään kotikaranteeniin mahdollisuuksien mukaan.

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysministeriö tulee ohjeistamaan alueviranomaiset, kotihoidon työntekijät sekä ikäihmiset itsensä tarkasti siitä, kuinka yli 70-vuotiaiden nyt olisi syytä toimia.

”Tulemme tekemään tarkat ohjeet kaikille yli 70-vuotiaille”, Kiuru kertoo.

Tärkeintä on Kiurun mukaan kontaktien välttäminen ja reilun metrin turvaväli kaikessa toiminnassa.

Tarkempi ohjeistus annetaan huomenna perjantaina.

Valtioneuvosto lähetti torstaina yli 70-vuotiaiden tilanteesta myös tiedotteen, jossa tämänhetkinen ohjeistu on kirjattuna. Tiedote kokonaisuudessaan tässä:

”Valtioneuvoston tavoite on suojata erityisesti yli 70-vuotiaat henkilöt koronavirustartunnalta. Ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada taudista vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Valtioneuvosto kehottaa yli 70-vuotiaita välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella, koska ne lisäävät tartuntariskiä. Mikäli on välttämätöntä käydä itse kaupassa, apteekissa tai terveysasemalla tai muutoin asioida, se olisi hyvä tehdä silloin, kun muita asiakkaita on liikkeellä vähän. Etäisyyttä muihin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Muutoinkin on pyrittävä välttämään altistumisen riskiä lisääviä tilanteita. Tehostetusta käsihygieniasta on tärkeää huolehtia.

Tämän vuoksi kaikkia ihmisiä kehotetaan toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi.

Omia toimintakäytäntöjä ja tapoja on jokaisen syytä miettiä tartuntatautien leviämisen näkökulmasta ja tarvittaessa on muutettava toimintaansa ehkäisemään turhia riskejä.

Ohjeita ikääntyneiden ja riskiryhmässä olevien omaisille ja läheisille

Kaikkia pyydetään ottamaan huomioon tartuntariski ja omalla toiminnallaan estämään tautia leviämästä.

Jokaisen on erityisesti kiinnitettävä huomiota ikääntyneisiin ja henkilöihin, joiden vastustuskyky on heikentynyt. Vastustuskyky voi heikentyä esimerkiksi perussairauksien, kuten diabeteksen tai sydän- ja verisuonisairauksien takia.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden riskiryhmässä olevien luona ei pidä tarpeettomasti vierailla. Yhteyttä heihin voi pitää esimerkiksi puhelimitse tai skypen avulla.

Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle. Vierailulla pitää käyttää esimerkiksi huivia tai suojata muutoin hengitystiensä.

Myös yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmässä olevien läheisiä kehotetaan ottamaan huomioon mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä.

Naapurit ja läheiset ihmiset ovat tärkeitä tukijoita arjen sujumiseksi poikkeusoloissa.”