Hallituksen EU-ministerivaliokunta on perjantaina jatkanut Suomen kantojen linjaamista tulevaan EU:n rahoituskehykseen ja komission esittämään massiiviseen elpymisvälineeseen.

Suomessa eduskunnan perustuslakivaliokunta on epäillyt, että komission esittämässä 750 miljardin euron elvytysrahastossa olisi piirteitä, jotka rikkoisivat EU:n perussopimuksia tuoden muun muassa kyseenalaista yhteisvastuullista lainanottoa unioniin. Valiokunta katsoi, että komission esitys edustaisi sekä laadullisesti että rahoituksen määrän osalta uudenlaista elementtiä unionin toiminnassa.

EU:n neuvoston oikeuspalvelu antoi 24. kesäkuuta kirjallisen lausunnon komission ehdottamasta elpymiskokonaisuudesta. Lausunnon mukaan ehdotukset ovat EU:n perussopimusten mukaisia, hallitus toteaa tiedotteessaan.

”EU-ministerivaliokunta yhtyy oikeuspalvelun näkemykseen siitä, että komission ehdotukset ovat EU:n perussopimusten mukaisia ja niiden oikeusperustat ovat asianmukaisesti valittuja”, hallitus linjaa.

Tämä ei tarkoita sitä, että Suomi hyväksyisi esitetyn paketin nykymuodossaan.

”EU-ministerivaliokunnan jo kesäkuussa tekemän linjauksen mukaisesti komission ehdotus elpymiskokonaisuudeksi ei sellaisenaan ole Suomen hyväksyttävissä. Viimevaiheen neuvotteluissa Suomelle keskeiset kysymykset liittyvät mm. elpymisvälineen kokoon, laina- ja avustusmuotoisten tukien suhteellisiin osuuksiin sekä jäsenmaiden enimmäisvastuisiin kokonaisuuden rahoittamiseksi”, hallitus kertoo Suomen näkemistä ongelmakohdista.

Perustuslakivaliokunta on linjannut, että valtioneuvoston ”ei tule asian käsittelyn tässä vaiheessa hyväksyä tai edistää nyt ehdotettua unionin lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä”. LUE MYÖS:

Helsingin Sanomien mukaan oikeuspalvelun lausunnossa korostetaan muun muassa sitä, että EU:n perussopimuksissa ei ole ehdotonta kieltoa EU:n lainanotolle. Ehtona on se, että EU:n täytyy varmistaa keinot varainhankintaan lainojen maksua varten, ja elvytyspaketissa tämä tehtäisiin muun muassa uusien EU-verojen ja korkeampien jäsenmaksujen avulla.

LUE LISÄÄ:

Neuvoteltavana oleva elpymiskokonaisuus koostuisi monivuotisesta rahoituskehyksestä eli pitkän aikavälin budjetista vuosille 2021–2027 sekä uudesta elpymisvälineestä. Eurooppa-neuvosto kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen Brysseliin 17.-18. heinäkuuta, jossa tästä kokonaisuudesta on tarkoitus sopia.

Rahoituskehysneuvotteluja johtaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel, joka antaa muokatun esityksen kokonaisuudesta ennen heinäkuun Eurooppa-neuvostoa.

Ministerivaliokunta linjasi Suomen alustavia kantoja myös komission 28. toukokuuta antamaan muutettuun ehdotukseen EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Ehdotuksen mukaan rahaston määrärahoja korotettaisiin (32,5 miljardia euroa) ja varojen jakomenetelmää muutettaisiin. Suomi pitää komission ehdotuksia oikeudenmukaisen siirtymän tukemiseksi lähtökohtaisesti kannatettavina, hallitus tiedottaa.

LUE MYÖS: