Hallitusohjelmaan on kirjattu, että työluvalla töitä Suomessa tekevällä olisi työn loppuessa kolme kuukautta aikaa etsiä työpaikka. Tämän jälkeen maasta olisi lähdettävä.