Sdp:n kansanedustaja Lauri Ihalainen ihmettelee tiedotteessaan sitä, että hallituspuolueet sivuuttivat kahdeksan eduskuntapuolueen yhteisen tahdon, kun päästökauppalakia koskevasta valiokuntamietinnöstä jäivät pois päästökaupan kehittämisen tavoitteet.

Eduskunnan talousvaliokunta käsitteli tiistaina hallituksen esitystä päästökauppalain muuttamisesta ja antoi asiasta mietintönsä, Ihalainen kertoo, ja asia on tulossa täysistuntoon torstaina.

Ihalainen hämmästelee sitä, että ”valiokunnan enemmistö ei halunnut sisällyttää mietintöön niitä päästökaupan kehittämisen tavoitteita, joista kahdeksan eduskuntapuoluetta päättivät yksimielisesti joulukuussa yhteisessä kokouksessaan”.

”Hallituspuolueet sivuuttivat eduskunnassa kahdeksan puolueen yhteiset tavoitteet päästökaupan kehittämisestä”, Ihalainen syyttää.

”Kaikki eduskuntapuolueet kokoontuivat joulukuussa pääministeri Juha Sipilän johdolla linjaamaan yhteisiä tavoitteitaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Puolueet sopivat päästökaupan kehittämisen osalta muun muassa siitä, että markkinoille tulevia päästöoikeuksia on vähennettävä vuosittain nykyistä 2,2 prosentin selvästi enemmän ja käyttämättä jääviä päästöoikeuksia on mitätöitävä”, Ihalainen sanoo.

Sdp:n ja vasemmistoliiton valiokuntajäseset jättivät vastalauseen mietintöön. Ihalaisen, Johanna Ojala-Niemelän (sd.), Ville Skinnarin (sd.) ja Hanna Sarkkisen (vas.) jättämässä vastalauseessa esitetään, että käyttämättä jääviä päästöoikeuksia mitätöitäisiin todellisten päästövähennyksen aikaansaamiseksi kahdeksan puolueen linjauksen mukaisesti.

”Tänäänkin eduskunnassa on kuultu paljon juhlavia puheita ilmastonmuutoksen torjunnasta ja päästökaupan kehittämisestä”, Ihalainen sanoo viitaten eduskunnan tänään keskiviikkona käytyyn ajankohtaiskeskusteluun ilmastonmuutoksesta.

”Nyt, kun puheiden sijaan tekoihin tarjoutui mahdollisuus ryhtyä, jättivät hallituspuolueet tilaisuuden käyttämättä. Päästökaupan voimakkaampaan kehittämiseen olisi ollut edellytyksiä lähes parlamentaarinen yksimielisyyden pohjalta”, Ihalainen sanoo.

Näin eduskuntapuolueet linjasivat joulukuussa 2018

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kutsui viime vuonna eduskuntapuolueet pyöreän pöydän keskusteluihin ilmastopolitiikasta. Keskusteluista syntyi yhteinen linjaus kahdeksalta eduskuntapuolueelta. Linjauksessa ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet lukuun ottamatta perussuomalaisia. Perussuomalaiset päätti kävellä keskusteluista ulos.

Päästökaupasta eduskuntapuolueet linjasivat näin:

- EU:n päästövähennystavoitteita tiukentavat lisätoimet tulee painottaa päästökauppasektorille, jotta energiantuotanto ja teollisuus etenevät kohti vähähiilisyyttä kaikissa jäsenmaissa. Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämiseen siten, että päästöoikeuksien hinta ohjaa tehokkaasti ja nopeasti päästöjen vähentämiseen. Samalla huolehditaan eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.

- Markkinoille tulevia päästöoikeuksia on vähennettävä vuosittain nykyistä 2,2 prosentin vähennystä selvästi enemmän, käyttämättä jääviä päästöoikeuksia on mitätöitävä ja päästökauppaa on laajennettava kattamaan esimerkiksi kiinteistökohtainen lämmitys ja jäähdytys. Lisäksi laajennetaan lentoliikenteen päästökaupan kattavuutta.

LUE LISÄÄ: Tässä on eduskuntapuolueiden yhteinen ilmastolinjaus

LUE MYÖS: ”Poliittisesti helppoa, posketon hintalappu” – Perussuomalaiset lähti kävelemään puolueiden ilmastoneuvotteluista