Hämeenlinnan hallinto-oikeus on velvoittanut kunnan maksamaan toimeentulotukea kuntalaiselle, joka tarvitsi apua tupakanvieroituslääkkeen ostamiseen.