Hämeenlinnan hallinto-oikeus on velvoittanut kunnan maksamaan toimeentulotukea kuntalaiselle, joka tarvitsi apua tupakanvieroituslääkkeen ostamiseen.

Kunta myönsi tupakan lopettamiseen pyrkineelle kuntalaiselle toimeentulotukea lääkehoidon aloituspakkaukseen, mutta hylkäsi hakemuksen ylläpitopakkauksen osalta. Lääkehoidon oli määrännyt terveyskeskuslääkäri, ja tarvituksi katsottuun hoitoon sisältyi myös 12 viikon ylläpitopakkaus.

Kunnan mukaan tupakanpoltto ei ole sairaus, eikä potilaalla ollut todettu tupakoinnin aiheuttamia sairauksia taikka sellaisia sairauksia, jotka pahenevat, jos tupakointia ei lopeteta.

Hallinto-oikeus oli eri mieltä. Oikeuden mukaan tupakkariippuvuus täyttää kroonisen sairauden määrittelykriteerit.

–Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaan taudinmäärityksestä ja hoidosta päättää laillistettu lääkäri. Perusturvalautakunnalla taikka hallinto-oikeudella ei ole edellytyksiä arvioida laillistetun lääkärin taudinmääritystä ja hoidosta tekemää päätöstä, hallinto-oikeus katsoo.

Hallinto-oikeus velvoitti kunnan perusturvalautakunnan myöntämään toimeentulotukea myös lääkehoidon ylläpitopakkauksen hankkimisesta aiheutuneisiin kustannuksiin.