Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut päätöksen, jolla määrätään asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevät käyttämään suojusta sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä ja kotiin annettavissa palveluissa.

Kyse on siis ennen kaikkea ikäihmisten hoivapalveluista niin hoivakodeissa kuin kotihoidossa.

LUE AIHEESTA LISÄÄ:

Tavoitteena on suojata asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin.

"Jos kirurgista nenä-suusuojusta ei ole käytettävissä, on käytettävä pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta tai kasvot peittävää visiiriä”, STM:n tiedotteessa todetaan.

”Päätöksellä suojataan kaikkia riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita, jotka ovat sosiaalihuollon palveluissa yleensä iäkkäitä ihmisiä. Päätös ei koske työntekijöiden suojaamista eikä sairastuneiden suojaamista, joista on voimassa olevat ohjeet.”

Päätös on tehty valmiuslain perusteella. Se tulee voimaan välittömästi ja on voimassa 30.6.2020 saakka.

Hämmennys ehti levitä

Epäselviksi koetuista ohjeista oli ehtinyt herätä hämmennystä, ja STM kertoo päätöksessään saaneensa lukuisia yhteydenottoja.

STM ehti antaa useita toimintaohjeita, eikä kaikissa kuntayhtymissä ja kunnissa sekä yksityisissä sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä selvitysten perusteella ole toteutettu asiakkaiden suojaamista yhdenmukaisesti STM:n edellyttämällä tavalla. Osin syynä on STM:n mukaan ollut se, että eri toimijat ovat ohjeistaneet samaa asiaa ja ohjeistukset ovat saattaneet olla keskenään ristiriitaisia tai epätäsmällisiä, eikä niiden keskinäinen suhde ole ollut selvä. Tämä on johtanut erilaisiin käytäntöihin ja kysymyksiin.

STM on saanut muun muassa kuntayhtymiltä, kunnilta sekä yksityisiltä palveluntuottajilta lukuisia yhteydenottoja ja tilannetietoja, joiden mukaan erityisesti kotiin annettavissa palveluissa sekä sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä suu-nenäsuojia ei ole käytetty tai vastaavia suojaustapoja toteutettu.

”Eri tasoisten suojien saatavuudesta ja käyttöperiaatteista on myös ollut epäselvyyttä. Yhteydenottojen ja kunnista kerätyn tilannetiedon perusteella on myös ilmeistä, että eri toimijat ovat ohjeistaneet suojauksen toteuttamista osin toisistaan poikkeavalla tavalla”, päätöksessä todetaan.

STM:n mukaan on kuitenkin välttämätöntä, että riittäviä suu-nenäsuojia käytetään yhdenmukaisesti asiakkaan suojaamiseksi.

”Koska aiemmin annettujen valtakunnallisten ohjeiden noudattaminen on ollut epäyhdenmukaista ja vaihtelevaa, velvoittava valtakunnallinen päätös on ainoa tehokas keino tämän tarkoituksen saavuttamiseksi ilman viivytystä. Päätöksen antaminen on vallitsevassa tilanteessa perusteltua ja välttämätöntä erityisesti päätöksen kohteena olevissa yksiköissä asuvien sekä palveluita käyttävien asiakkaiden haavoittuvan, kohonneeseen sairastumisriskiin ja sen erittäin vakaviin seurauksiin nähden.”