Puiden lähellä asuminen parantaa kaupunkilaisen terveyttä tavalla, joka vastaa jopa 7 ikävuotta. Asia selviää tuoreesta Nature-lehden artikkelipalvelussa julkaistusta tutkimuksesta.