Puiden lähellä asuminen parantaa kaupunkilaisen terveyttä tavalla, joka vastaa jopa 7 ikävuotta. Asia selviää tuoreesta Nature-lehden artikkelipalvelussa julkaistusta tutkimuksesta.

Tutkijat vertasivat Kanadan Toronton asukkaiden terveysdataa siihen, kuinka paljon puita heidän asuinkorttelinsa kaduilla ja sisäpihoilla kasvoi.

Tulokset olivat yllättävän selkeät: yli 10 puuta korttelissa paransi asukkaiden terveyttä selvästi verrattuna puuttomiin kortteleihin.

Tämä ero oli yhtä suuri kuin noin 10 000 dollarin korotus henkilökohtaisiin tuloihin tai jos asukas olisi ollut seitsemän vuotta nuorempi. Aineistosta suodatettiin pois sosioekonomiset tekijät ja ikä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkiaan 30 000 torontolaisen terveyttä. Tarkastelussa olivat itse ilmoitettu terveydentila ja lisäksi sydän-, verisuoni- ja suolistosairaudet sekä mielenterveysongelmat.

Puiden paikannus puolestaan perustui Toronton maanmittauslaitoksen tietokantaan sekä kaupungista otettuihin satelliittikuviin.

Terveydentilan ja puiden lukumäärän välillä on selkeä korrelaatio. Tutkijat eivät kuitenkaan tiedä, mikä mekanismi puissa terveyttä edistää.

Mahdollisia selityksiä ovat asukkaiden vähäisempi stressi ja puiden tapa sitoa ilmasta epäpuhtauksia sekä ilmansaasteita. Puiden lähellä asuvat ihmiset saattavat olla myös aktiivisempia harjoittamaan kuntoilua.