Kokoomuuslainen meppi Eija-Riitta Korhola ilmoittaa olevansa niin sanotussa Soinin mallissa esiin tuotujen ilmastoajatusten takana sen lisäksi, että mallissa on vahva Metalliliiton ja kenties myös teollisuusyritysten kynän jälki.