Sähköisen viestinnän tietosuojalaki eli niin sanottu Lex Nokia on herättänyt kuumia tunteita. Kohun valossa onkin mielenkiintoinen yhteensattuma, että presidentti Tarja Halosen on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13. maaliskuuta eli epäonnen päivänä.

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti vahvistaisi sähköisen viestinnän tietosuojalain ja määräisi sen tulemaan voimaan 1. kesäkuuta 2009.

Lakiin sisältyy kaksi eduskunnan lausumaa. Eduskunta edellyttää, että lainuudistuksen tavoitteiden toteutumista ja sen soveltamista seurataan ja arvioidaan kattavasti. Liikenne- ja viestintäministeriön on annettava liikenne- ja viestintävaliokunnalle asiasta selvitys vuoden 2010 loppuun mennessä.

Toisessa lausumassa edellytetään, että esiin tulevat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet poliisin toimintavaltuuksissa, esimerkiksi selvitettäessä yrityssalaisuuksiin liittyviä väärinkäytöksiä ja rikoksia, kartoitetaan pikaisesti ja tarvittaessa jo ennen pakkokeinolainsäädännön laajempaa uudistusta.