Lääkkeiden väärinkäyttäjistä yhä useampi on käyttänyt myös laittomia huumeita. Tilastoissa näkyy tältä osin hätkähdyttävä muutos, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

Hän nostaa muutoksen esiin yhtenä huolestuttavimmista huumetrendeistä Suomessa. Lisäksi hän listaa kolme trendiä, joita ovat alaikäisten huumeidenkäyttö, erittäin vahvojen lääkeopioidien tulo markkinoille sekä huumeidenkäytön kytkeytyminen sosiaalisiin ongelmiin ja syrjäytymiseen.

Hakkaraisen mukaan lääkkeiden väärinkäyttäjät jakautuivat aiemmin selvästi kahteen ryhmään, joista toisella ei ollut mitään kontaktia varsinaisiin huumeisiin. Nyt nämä kaksi ryhmää näyttävät limittyneen vahvasti toisiinsa. Vuonna 2002 vain 20 prosenttia lääkkeiden väärinkäyttäjistä ilmoitti käyttäneensä myös laittomia huumeita, kun vuonna 2014 vastaava luku oli jo 70 prosenttia. Hakkaraisen mielestä tulos on erittäin kiinnostava.

–Se on todella hurja muutos. Harvoin tutkimuksessa törmää noin isoihin ja selkeisiin muutoksiin. Jotain siinä ajattelutavassa on tapahtunut, mutta en osaa vielä sanoa, mitä, hän sanoo Uudelle Suomelle.

Hakkarainen huomauttaa, että samantyyppinen ilmiö on suurten opioidikuolemien taustalla Yhdysvalloissa. Hakkarainen puhuu Yhdysvaltain opioidikriisistä ja ”todella kovista luvuista”. Opioideihin luetaan muun muassa morfiini ja heroiini.

–Monet kuolleista ovat käyttäneet ensiksi lääkärin määräämiä laillisia lääkkeitä, mutta siirtyneet heroiiniin, kun politiikka on kiristynyt.

Hakkaraisen mukaan Yhdysvalloissa lääkeopioidien hintaa korotettiin ja lääkäreitä patistettiin tiukempaan lääkemääräyslinjaan samaan aikaan, kun huumemarkkinoille tuli runsaasti aineita halvemmalla hinnalla. Osassa Yhdysvaltoja laillistettiin kannabis hiljattain, mutta maan kovinta huumekeskustelua käydään nyt syntyneestä opioidikriisistä.

–Tilanne on hirveän paha, hän sanoo kriisistä.

– Sen vuoksi jopa miesten keskimääräinen elinikä on kääntynyt laskuun.

Hakkaraisen mukaan on liian aikaista ennakoida vastaavaa Suomeen. Hän muistuttaa, että Suomen järjestelmä eroaa paljon Yhdysvaltain järjestelmästä. Rapakon takana lääkefirmat esimerkiksi markkinoivat tuotteitaan suoraan kuluttajille.

–Se on ollut aikamoista mielikuvamarkkinointia. Lääkeopioidien mainoksissa on saatettu esimerkiksi näyttää perhe iloisesti grillaamassa, Hakkarainen kuvailee.

Hakkaraisen mukaan vahvat opioidit ovat kuitenkin saaneet jalansijaa Suomen huumemarkkinoilta. Meillä on tavattu myös vahvinta tunnettua opioidia, karfentaniilia, jonka käyttöön on liittynyt kuolemantapauksia Euroopassa. Tullin mukaan sitä on myyty muissa maissa huumeena edullisuutensa takia. Eläinlääkkeenä käytetty karfentaniili on erittäin vaarallista ja sen pelkkä käsittely voi johtaa kuolemaan.

Professori Hakkarainen vaatii Suomeen keskustelua huumeidenkäytön sallimisesta laissa. Lue lisää: Pitäisikö huumeidenkäyttö sallia laissa? – Professori haluaa keskustelun Suomeen