Nyt voimassa olevan, vuonna 2011 voimaan tulleen kaivoslain valmistelua johtanut silloinen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) arvioi, että laki paransi erittäin merkittävästi naapureiden, maanomistajan ja kunnan oikeuksia jo ns. valtauksen yhteydessä ja myös lopullisesta kaivosluvasta päätettäessä. Lisäksi valitusoikeutta laajennettiin Pekkarisen mukaan nykyaikaiselle tasolle.