Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. Tuoreen tutkimuksen kielteisiin havaintoihin kuuluu somaliväestön ja kantaväestön vähäinen kanssakäyminen.

Ollako vai eikö olla? -tutkimuksessa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä ja kiinnittymistä Suomeen.

LUE MYÖS:

Yli kolme neljäsosaa pääkaupunkiseudulla asuvista viron-, venäjän- englannin-, somalin- ja arabiankielisistä kokee olevansa täysin tai jossain määrin osa suomalaista yhteiskuntaa. Sen sijaan suomalaiseksi itsensä kokee huomattavasti harvempi. Yleisintä suomalaiseksi samastuminen on somalinkielisillä (43 prosenttia vastaajista) ja harvinaisinta vironkielisillä (10 %).

”Valtaosa vironkielisistä on tullut Suomeen työn perässä, ja suurin osa heistä suunnittelee jossain vaiheessa paluuta Viroon. He eivät välttämättä koe erityisen voimakasta tarvetta integroitua tänne”, tutkija Pasi Saukkonen toteaa tiedotteessa.

Samastuminen omaan lähtömaahan on tavallista kaikissa kieliryhmissä, mutta osalla on myös rinnakkaisia identiteettejä. Yleisintä tämä on somalinkielisten keskuudessa, sillä lähes joka toinen vastaajista (43 %) kokee olevansa sekä suomalainen että somalialainen.

Somalinkielisillä on vastaajaryhmistä paras suomen kielen taito ja myös samastuminen suomalaisiin on suurinta, mutta ystäviä kantaväestössä heillä on vähiten. Somalivastaajista peräti 45 prosentilla ei ole yhtään kantaväestöön kuuluvaa ystävää.

”Tämä oli tietysti sellainen havahduttava ja valitettavakin tulos kanssakäymisen kannalta”, sanoi raportin kirjoittaja, e2:n tutkija Jussi Westinen tiedotustilaisuudessa.

”Kotoutumisen kannalta on ongelmallista, mikäli maahanmuuttajilla ei ole lainkaan kontakteja suomalaistaustaisiin ihmisiin”, kollega Ville Pitkänen toteaa tiedotteessa.

Arabiankielistenkin joukossa vastaava osuus on 32 prosenttia.

Englanninkieliset ovat kiinnittyneet Suomeen tiiviimmin kuin muut kieliryhmät. Heistä käytännössä kaikilla on suomenkielisiä ystäviä ja tuttavia, mitä selittänee osaltaan suomalaisten yleinen englannin kielen taito.

Venäjänkielisistä ja vironkielisistä yli puolella on enemmän kuin viisi suomalaista ystävää. Vain joka kymmenennellä viron- tai venäjänkielisellä ei ole lainkaan suomalaisia ystäviä.

Tutkimushankkeen takana ovat Suomen Kulttuurirahasto, e2 Tutkimus, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä oikeusministeriö. Tutkimus pohjautuu yli 1 500 vastaajan kyselyaineistoon, ja kustakin kieliryhmästä on noin 300 vastaajaa.

Tutkijat Jussi Westinen ja Ville Pitkänen e2-tutkimuslaitoksesta julkistustilaisuudessa.Kuva: KIMMO HAAPALA