Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen herättelee toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pamfletissa Suomea havahtumaan alhaisen syntyvyyden ongelmaan.

”Tilastokeskuksen tuoreimmat väestöennusteet ovat hätkähdyttäviä. Ne haastavat koko suomalaisen yhteiskunnan”, Karhunen kirjoittaa Mistä luovumme, jos luovumme lapsista? -pamfletissa.

”Työikäisten määrä on jo lähtenyt laskuun. 20 vuoden kuluttua työikäisiä on 111 000 vähemmän kuin nyt. Sen jälkeen vauhti kiihtyy. Kymmenessä vuodessa työikäisten määrä laskee 132 000 henkilöllä. Ennustekauden lopussa vuonna 2060 työikäisiä olisi runsaat 400 000 vähemmän kuin nykyisin. Tätä eivät hyvinvointivaltiomme rakenteet kestä”, Karhunen jatkaa.

LUE MYÖS:

Kun ikääntyneiden määrä ja suhteellinen osuus väestöstä kasvaa, hoivan ja palveluiden sekä niiden alojen työntekijöiden tarve kasvaa, Karhunen huomauttaa.

”Jos nykymeno jatkuu, ikääntyneiden ympärivuorokautiset palvelut tulevat vaatimaan 30 000 uutta hoitajaa ja yli 1,2 miljardia euroa enemmän kuin nykyisin. Iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköistä, kotihoidosta ja palveluasumisesta eläköityy vuosina 2018–2030 yhteensä lähes 15 000 työntekijää. Ikääntyneiden hoivaan siis tarvittaisiin 45 000 uutta ihmistä 2030-luvulle tultaessa – kutakuinkin saman verran kuin yksi ikäluokka viime vuosina. Tämä yhtälö ei ole mahdollinen”, Karhunen kirjoittaa.

Karhunen perää työperäistä maahanmuuttoa. Hän kirjoittaa myös, ettei julkinen sektori tai hoivapalvelut voi nielaista kaikkea työvoimaa, vaan sitä pitää riittää myös avoimelle sektorille.

LUE MYÖS:

Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen varoittaa omassa kirjoituksessaan niin ikään työikäisten määrästä.

”Työikäisten määrä ei siis saisi luisua tämän hetken ennusteen tapaan. Muuten verorahoitteisten palveluiden osuus palkkasummasta uhkaa kasvaa niin suureksi, että suomalaisten on vaikea ylläpitää hyvinvointivaltiota kestävästi”, Mykkänen kirjoittaa.

Mykkänen toteaa, että tuoreimpien tutkimusten perusteella syntyvyyden lasku painottuu alemmin koulutettuihin.

”Koko ikäluokasta ei voi tulla luovia johtajia. On rehellisesti ratkaistava kysymys siitä, onko ihmisen palkkaamisen kynnys niin korkealla, että koko ikäluokka ei millään pärjää kilpailussa koneiden kanssa, jotka pystyvät hoitamaan entistä suuremman osan niistä töistä, joihin kouluttamattomat 1980-luvulla työllistyivät?” Mykkänen kirjoittaa.

LUE MYÖS:

Mykkänen kirjoittaa myös, että sadat miljoonat aasialaiset ja afrikkalaiset nuoret ovat kiinnostuneita rakentamaan parempaa elämää Euroopassa. Mykkäsen mukaan kohtuullinen ja hallittu, Ruotsia alhaisempi maahanmuuton tason nostaminen riittäisi.

”Kun meillä on selvä tarve työvoimalle, onko mahdotonta löytää turvallinen tapa kanavoida Suomeen osaajia ja tekijöitä?” Mykkänen kysyy.

”Tarvitaan automaatioon perustuvat sujuvat Suomeen muuton lupaprosessit, jotka antavat avoimesti etusijan korkeamman osaamisen ja matalamman riskin turvallisuusprofiilin omaaville ryhmille. Työperäistä maahanmuuttoa ei pidä rakentaa hakijoiden yhdenvertaisuuden logiikalla. Tarvitaan houkuttelua ja markkinointia – Suomi-kuvaa”, Mykkänen esittää.

LUE MYÖS: