Lapsi- ja perhejärjestöt ovat julkaisseet taulukon hallitusten säästötoimien konkreettisista vaikutuksista lapsiperheiden kukkaroihin. Vanhempainliitto,