KUVA 2. Väestöliiton havainnollistava kuva säästötoimien vaikutuksista eri tuloluokkien lapsiperheissä.Kuva: Väestöliitto

Lapsi- ja perhejärjestöt ovat julkaisseet taulukon hallitusten säästötoimien konkreettisista vaikutuksista lapsiperheiden kukkaroihin.

Vanhempainliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa Lapset, Väestöliitto ja Ensi- ja turvakotien liitto toteavat yhteisessä kannanotossaan, että hallituksen kaavailemat säästötoimet ”merkitsevät perheille menojen kasvua ja uhkaavat lisätä perheiden välistä eriarvoisuutta”.

Järjestöjen kokoamassa taulukossa lasketaan muun muassa, että keskituloisen perheen päivähoitomenot nousevat noin 450-500 euroa vuodessa per lapsi.

Lisäksi esimerkiksi koululaisten iltapäiväkerhojen maksut ovat nousemassa 70–100 prosenttia, minkä vuoksi perheille tulee järjestöjen mukaan keskimäärin 570–760 euroa lisälaskua vuodessa per iltapäiväkerhossa oleva lapsi.

Pitkässä taulukossa luetellaan myös muita säästötoimia, jotka kohdistuvat lapsiperheisiin. Näitä ovat esimerkiksi päivähoidon ryhmäkoko- ja kelpoisuusvaatimukset ja subjektiivisen päivähoidon rajaus. Näet koko taulukon täältä.