Suomen Pankin mukaan kotitalouksien vahva velkaantuneisuus heikentää koko kansantalouden kykyä sopeutua vakaviin häiriöihin. Riskien ehkäisemiseksi tarvitaan Suomen Pankin mukaan uusi, laajempi lainakatto. Tämän viestin Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on jo vienyt myös Antti Rinteen vetämiin hallitusneuvotteluihin.

Suomalaisten kotitalouksien velan rakenne muuttuu. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykäsen mukaan viranomaisten nykyiset keinot eivät ole riittäviä torjumaan muuttuvan lainanannon ja velkaantuneisuuden riskejä kansantaloudelle.

Kotitalouksien velan määrä suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut 20 vuodessa 62 prosentista 127 prosenttiin. Olli Rehn viestittää Antti Rinteelle ja muille hallitusneuvottelijoille, että kotitalouksen velkaantuneisuuden liiallista kasvua tulisi pyrkiä ehkäisemään.

Suomalaisten kotitalouksien veloista valtaosa koostuu asuntolainoista. Myös kulutusluottojen ja taloyhtiölainojen määrä on kasvanut nopeasti. Pankki huomauttaa, että nykyiset velkaantumista rajoittavat makrovakausvälineet voidaan kohdistaa vain luottolaitosten asuntoluotonantoon ja vakavaraisuusvaatimuksiin.

”Suomen makrovakausvälineistöä tulee täydentää uusilla, nykyistä kattavammilla välineillä, kuten kotitalouden kokonaisvelkojen ja tulojen suhdetta rajoittavalla enimmäisvelkasuhteella eli velkakatolla”, Nykänen sanoo keskuspankin tiedotteessa.

Rehn huomauttaa hallitusneuvottelujen materiaaleissaan, että valtiovarainministeriön työryhmä tekee elokuun loppuun mennessä arvion uusista välineistä, mutta niiden kehittämistarve ”olisi paikallaan kirjata jo hallitusohjelmaan”.

Velkakaton laskennassa tulisi Suomen Pankin mukaan jatkossa ottaa huomioon kotitalouksien asuntolainat, taloyhtiölainaosuudet ja kulutusluotot. Välineen käyttö vahvistaisi kotitaloussektorin lainanhoito- ja kulutuskykyä ja parantaisi talouden edellytyksiä toipua kriiseistä.

Velkakattoa täydentäisivät asunto- ja taloyhtiölainojen pituuden rajoitukset, joilla ylläpidetään terveitä luotonmyöntökäytäntöjä. Asuntokaupan rahoittamiseen käytettävien taloyhtiölainojen määrän rajoittaminen puolestaan hillitsisi kotitalouksien velkaantumista yhtiölainaosuuksien kautta, pankki ehdottaa.

LUE MYÖS:

Antti Rinne: Taivaalla on mustia pilviä ja se pitää ottaa huomioon, kun taloutta mitoitetaan

Miten 70 000 työtöntä saadaan töihin? – Tämän listan Rinteen neuvottelijat saivat virkamiehiltä