Vuoden alku on kiireistä aikaa Suomen ilmavoimien seuraavaa monitoimihävittäjää kartoittavassa HX-hankkeessa.

Alkuvuodesta kaikki viisi hävittäjäkandidaattia osallistuvat Satakunnan lennostossa Tampere-Pirkkalan lentoasemalla järjestettävään HX Challenge -testitapahtumaan. Ensimmäisenä evaluoitavana koneena on yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon, joka esittäytyy medialle perjantaina.

Lisäksi valmistajien vastaukset tarkennettuun tarjouspyyntöön saapuvat tammikuun loppuun mennessä.

LUE MYÖS:

Puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp. Lauri Puranen avaa tuoreessa blogikirjoituksessaan HX-hankkeelle asetetun kymmenen miljardin euron hintakaton tarkoitusta. Asiasta kertoi ensimmäisenä Lentoposti.

Ilmavoimien komentajanakin toiminut Puranen korostaa, että pian saapuvia tarjouksia ei ole sidottu konemäärään, vaan tarkoituksena on tarjota täysimääräinen suorituskyky hintakaton rajoissa.

”Hintakaton puitteissa on rakennettava suorituskyvyn kokonaisuus, joka sisältää lentokoneiden ja niiden asejärjestelmien lisäksi myös muut HX-järjestelmän vaatimat osat. Näitä ovat mm. tukeutumis-, koulutus- ja huoltojärjestelmä, johtamis- ja tietojärjestelmien muutokset sekä turvallisuuskriittisen infrastruktuurin rakentaminen”, Puranen kirjoittaa.

Tarjousten tarkempaa sisältöä ei valtio avaa, ja vastaava luottamuksellisuus sitoo myös konevalmistajia:

”Tarkennettuun tarjouspyyntöön on kirjattu, että tarjouksen tarkka sisältö ei ole julkista ja kyseinen ehto koskee myös koneiden lukumäärää. Tarjoja voi kertoa tarjouksensa konetyypin tai -tyypit ja lisäksi esimerkiksi aseistuksesta ja suorituskyvystä yleisellä tasolla, mutta tarkat lukumäärät ja tarjouksen tarkka kokonaisuus ei ole julkista tietoa.”

Aiemmin Saab on kertonut, että se tarjoaa Suomelle. Gripen E- ja F-monitoimihävittäjiensä lisäksi Global Eye -valvontakoneita. Boeing taas tarjoaa Super Hornet -kaluston lisäksi koneesta kehitettyä elektronisen sodankäynnin Growler-erikoiskonetta.

Puranen muistuttaa, että tammikuun tarjousvastaukset eivät ole lopullisia, sillä hankintakokonaisuudet tarkentuvat vielä viimeisessä neuvotteluvaiheessa, ja vasta lopulliset tarjoukset ovat sitovia.

Myöskään suorituskykyä ei voi mitata niin, että suurin tarjottu konemäärä tarkoittaisi parasta suorituskykyä.

”Täysimääräisen suoristuskyvyn kokonaisuudessa on monia muitakin kriittisiä osa-alueita eikä lukumäärällä ole ”yksi yhteen” suoraa positiivista korrelaatiota koko HX-järjestelmän suorituskykyyn”, Puranen painottaa.

Koska evaluointipäätöstä tehtäessä vain suorituskyky pisteytetään, Puranen uskoo, että hintakatto ajaa konevalmistajia hakemaan mahdollisimman kustannustehokkaita huoltovarmuus- ja tukeutumisratkaisuja, jotta itse suorituskykyyn voidaan panostaa mahdollisimman paljon.

LUE MYÖS:

Kymmenen miljardia euroa on iso määrä rahaa, mutta suhteellisesti ottaen sekin voi osoittautua niukaksi. Puranen erittelee mahdollisia skenaarioita seuraavasti:

”Voi olla myös mahdollista, etteivät kaikki tarjoajat pysty tarjoamaan nykyisen konemäärämme mukaista ratkaisua annetussa hintaraamissa, mutta pyrkivät löytämään jonkin muun ratkaisun, jolla täysimääräinen suorituskyvyn korvaamisen asettamat vaatimukset kyettäisiin täyttämään. Niinkin voi olla, että kriittisten vaatimusten – esimerkiksi käyttö- ja ylläpitokustannusten – aiheuttamaa joustoa joudutaan hakemaan konemäärästä. Lukumäärällä on merkitystä myös elinkaaren aikaisten kustannusten osalta.”

”Voi toki olla myös niin, että tarjoajalta puuttuu kokonaisuudestaan jokin muu täysimääräisyyteen merkittävästi vaikuttava seikka, ja sitä voidaan yrittää kompensoida konemäärällä. Niinkin voi käydä, että kaikki tarjoajat eivät kykene tarjoamaan täysimääräistä suorituskykyä annettujen ehtojen puitteissa.”

Ohjelmajohtaja arvioi, että jokaisen tarjoajan ratkaisu tulee olemaan erilainen luultavasti myös konemäärän osalta.

Lue lisää HX-hankkeesta: