Tuoreen työmarkkinatutkimuksen mukaan jopa 80 prosenttia työntekijöistä viihtyy työpaikallaan. Suomalaiset esimiehet saavat myös kiitosta valtaosalta työntekijöistä, mutta samaan aikaan suurin osa puhuu pomosta pahaa selän takana.

Proffice-konsernin lokakuussa teettämässä pohjoismaisessa työmarkkinakatsauksessa tarkasteltiin työelämän kehityssuuntia erityisesti työssä viihtymisen, työpaikan ihmissuhteiden, ylitöiden tekemisen ja esimiehen roolin kannalta. Kyselyyn vastasi 1 008 suomalaista työnantajaa ja 1 008 työntekijää. Kysely toteutettiin samanaikaisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Kyselyn tulosten perusteella valtaosa työntekijöistä vaikuttaa olevan tyytyväisiä esimiehiinsä. Toisaalta lähes yhtä moni sanoo ainakin silloin tällöin kokevansa, että voisi tehdä työn esimiestään paremmin. Tästä huolimatta esimieheksi ei haluta: reilusti yli puolet vastaajista ei halua ottaa itselleen esimiehen vastuuta.

Tyytyväisyydestä huolimatta esimiehistä puhutaan myös pahaa selän takana. Työntekijöistä noin 70 prosenttia myöntää itsensä tai kollegansa puhuneen pahaa omasta esimiehestään. Esimiehet eivät kuitenkaan ole tietoisia asiasta samassa määrin. Vain runsas 40 prosenttia kyselyyn vastanneista esimiehistä uskoo työntekijöiden puhuneen pahaa itsestään. Noin 30 prosenttia ei usko tällaista tapahtuneen ja runsas neljännes ei ole lainkaan tietoinen pahanpuhumisen kohteena olemisestaan.

Vastauksissa ei esiintynyt pohjoismaiden välillä merkittäviä eroja. Internetkyselynä toteutettua pohjoismaista tutkimusta on tehty vuodesta 2003 lähtien. Suomi oli tutkimuksessa mukana nyt toista kertaa.