Professori Heikki Hiilamo kiittelee kokoomuksen kantaa, jonka mukaan puolue ajaa niin sanottua universaalia ansioturvaa. Ehdotuksen universaalista ansioturvasta teki alun perin kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki.

”Toivottavasti kannatusta tulisi muiltakin puolueilta. Tämä parantaisi nuorten työntekijöiden ja heikoimmassa asemassa olevien työntekijöiden asemaa selvästi”, Hiilamo kommentoi Twitterissä.

Universaaliin ansioturvaan siirtyminen tarkoittaisi sitä, että ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluisi kaikille työntekijöille, ei vain työttömyyskassojen jäsenille kuten nykyisin.

Ay-liike vastustaa muutosta, koska niiden jäsenhankinnan etu on ansiosidonnaisen kytkös työttömyyskassoihin ja siten välillisesti liittoihin – vaikka työttömyyskassaan voi liittyä ilman liiton jäsenyyttäkin.

Hiilamo huomauttaa kuitenkin, ettei hän näe yleisen ansioturvan heikentävän liittojen asemaa.

”Mitä vahvempi ja kattavampi työttömyysturva, sitä vanhempi työntekijöiden neuvotteluasema suhteessa työnantajiin. ”

Hieman yllättäen Lepomäen alkuperäistä esitystä kannattaa sdp:n kansanedustaja, ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja.

”Vaikka suhtaudun lähtökohtaisen epäluuloisesti kokoomuksen ja erityisesti Elina Lepomäen esityksiin, joudun silti miettimään onko kestäviä perusteita vastustaa heidän esitystään ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisesta kaikille eli myös työttömyyskassoihin kuulumattomille, kun kassat ovat etuuden maksajia vain reilulla viidellä prosentilla”, Tuomioja kirjoittaa Facebookissa.

”Ay-liike näkee tämän osoituksena oikeiston halusta heikentää ay-liikkeen järjestäytymisastetta, vaikka työttömyyskassaan voi nytkin liittyä olematta ammattiliiton jäsen. Kokoomuksen tosiasiallisia motiiveja voi epäillä, mutta minun on vaikea olla Lepomäen kanssa eri mieltä, kun hän sanoo ettei portinvartijoita voi olla "yhteisesti rahoittaviin hyvinvointivaltion etuuksiin. Turva pitää olla yhtäläisesti saatavilla. Totta kai itse kukin saa sitten järjestäytyä ja hankkia sitä kautta lisäetuja." Ja ennen kuin oikeaoppiset ay-toverit lähettävät lunta tupaan sanon vielä, ettei tällaiseen muutoksen tule ryhtyä ilman, että samalla toteutetaan ryhmäkanneoikeus ja luottamushenkilöiden aseman vahvistaminen”, hän jatkaa.

Aiheesta on sosiaalisessa mediassa kehkeytynyt kiivas väittely STTK:n pääekonomisti Patrizio Lainán ja Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen välille.

Lainán mukaan ansioturvan ulottaminen kaikille maksaisi julkiselle sektorille peräti 250 miljoonaa euroa ja heikentäisi työllisyyttä noin 10 000 henkilöllä.

”Yhä useampi tuntuu nyt vaativan ansiosidonnaisen ulottamista kaikille. Onko näiden vaatimusten esittäjät laskeneet, kuinka paljon se heikentäisi taloudellisia kannustimia työllistyä”, hän kysyy.

Romakkaniemi tulkitsee tämän tarkoittavan, että STTK:n pääekonomisti ”tunnustaa”, että nykyisenkaltainen, 400 päivää samansuuruisena ja kohtalaisen korkeana pysyvä ansiosidonnainen työttömyysturva heikentää kannustimia työllistyä.

“Siksi ansiosidonnainen pitäisikin porrastaa: alussa nykyistä korkeampi ja sitten laskeva.”

Lainá kuittaa, että julkisen talouden vahvistaminenkaan ei enää ole tärkeää yleisen ansioturvan ajajille.

”Kyllä yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja universaali sosiaaliturva myös kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville ovat tuota kustannusta tärkeämpiä asioita”, Romakkaniemi vastaa.

Yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan siirtymisestä on tarkoitus tehdä selvitys myös Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelman mukaan.

Lue lisää: