Monelta suomalaiselta jää hyödyntämättä satasten arvoinen veroetu. Vielä ehtii, sillä veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä on valtaosalla suomalaisista tänään.